פרוטוקול הוועידה ה-4 של התנועה הקיבוצית בקבוצת כינרת
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, mazkir@tkz.co.il

פרוטוקול

הועידה ה-4 של התנועה הקיבוצית

בית בנציון - קבוצת כינרת

יום שני, כ"ו תשרי תשע"א, 4.10.10

 

100 שנות קיבוץ - מעצבים את העתיד

 

יו"ר הישיבה: עליזה עמיר-זהר (ברעם), אהרון ידלין (חצרים)

 

מס' המשתתפים בפתיחת הדיון 407 (מ-191 קיבוצים)

 

על סדר היום:

"זהות קיבוצית משותפת ומוסכמת - תנאי להמשכיות, למעורבות חברתית ולחיזוק התנועה וקיבוציה"

 

החלטות בתחום החברה הישראלית

 

א.      הועידה תומכת במהלך של חידוש שיחות השלום, במגמה להשיג הסדרים בני קיימא עם הרשות הפלסטינית. הועידה דורשת מממשלת ישראל לעשות כל הנדרש למנוע את התמוטטות הסיכוי לשיחות ישירות. הועידה קוראת לממשלה לחתור באומץ ובנחישות לשים קץ לסכסוך ולשפיכות הדמים על ידי הקמת שתי מדינות לשני עמים - יהודית ופלסטינית, סימון הגבול ביניהן וקביעת הסדרי בטחון.
המשך המפעל הציוני - קיבוץ הגלויות ובניין המדינה - מחייב מאמץ מדיני נחוש להשגת שלום באזורנו.

ב.      הועידה תובעת מממשלת ישראל לנהל מדיניות ברורה ושיטתית של מאבק בעוני וצמצום פערים כלכליים וחינוכיים.
הגברת השוויון והצדק החברתי מעצימה את הצמיחה הכלכלית. לשם כך מתחייב מתן עדיפות לחינוך, למדע, לבריאות, לרווחה ולאיכות הסביבה. כל זאת צריך להתבטא בתקציב המדינה.

ג.       לקראת ישיבת הממשלה האמורה להתקיים ב-17.10.10 ב"חצר ראשונים" בדגניה א', לציון מאה שנה להקמת הקיבוץ הראשון – קוראת הועידה לממשלת ישראל לאמץ ולעצב מדיניות של חיזוק הכפר וההתיישבות החקלאית כיעד לאומי מועדף.
על הממשלה לקבל החלטות מחייבות לעידוד הצמיחה וההתחדשות של ההתיישבות בכל רחבי המדינה, תוך עדיפות לנגב, לגליל ולכל אזורי הספר.

 

החלטות בנושאי התנועה הקיבוצית

 

א.      הועידה רואה חשיבות עליונה בשמירת אחדות התנועה וקוראת לכל הזרמים המתקיימים בה כיום, לדון ולסכם במשותף את מרכיבי הזהות הקיבוצית, המכוונים גם לרציפות והמשכיות ערכי היסוד וגם להתחדשות בדפוסי החיים והניהול הפנימי.

ב.      הועידה מחליטה, כי במהלך השנה הקרובה ייקבעו - בשיתוף ובהסכמה - הכלים המעשיים למימוש המהלך החיוני האמור לעיל, במטרה לחזק את הקשרים וההידברות בין הקיבוצים השיתופיים והמתחדשים של התנועה.

ג.       הועידה רואה חשיבות רבה בבחינה מחודשת באשר למעורבותם, תרומתם והשפעתם של הקיבוצים והתנועה במדינה ובחברה הישראלית ומטילה על המזכירות להקים צוות מיוחד, לצורך הבחינה האמורה.
 

ד.      הועידה קוראת לקיבוצים ולמזכירות התנועה להיערך להיות מחדש גורם מוביל ומוקד השראה בחברה הישראלית וזאת בראש וראשונה - בחינוך נוער להגשמת ערכים חברתיים וציוניים, בטיפוח השירות המשמעותי בצה"ל ובעידוד הקמת מפעלים קואופרטיביים, תוך דגש על הפריפריה.

ה.      הועידה משמיעה את הקריאה, שכל צעיר וצעירה במדינה ימלאו את חובתם בגיוס לצה"ל או לשירות לאומי.

ו.         הועידה מטילה על מזכירות התנועה להקים ולהפעיל צוותים ובהם חברים בעלי השקפות שונות,להכנת תכנית פעולה קיבוצית כוללת - על בסיס הסעיפים והנושאים שהוצגו במושב זה.

ז.       הועידה במושבה הראשון מחליטה, כי במהלך שנת תשע"א יכונס מושב שני שיוקדש לדיון בתכנית הפעולה שתוצג על ידי מזכירות התנועה לקיבוציה, בהסתמך על עבודת הצוותים.

 

אהרון ידלין, עליזה עמיר-זהר - יו"ר

זאב (ולוולה) שור, מזכיר התנועה הקיבוצית

 

ניסח וסיכם: אהרון ידלין (יו"ר)

*   *    *

לידיעת צירי הועידה, מזכירויות והנהלת הקיבוצים!

 

הנושאים בהם יעסקו הצוותים, שיתארגנו באחריות המזכירות - לקראת הבאתם לדיון וסיכום במושב ב' של הועידה - כבר הופיעו בדפי ההכנה למושב א' של הועידה, השתנו במידת מה בעקבות הערות צירי הועידה, ויוצגו להערות והשגות גם במועצת התנועה, שתתכנס בסוף דצמבר לדיון בתוכנית העבודה התנועתית ל-2011.

יש למה לצפות !

 

עמיקם אסם - תכנון ומידע

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים