100 שנות קיבוץ - מעצבים את העתיד - ועידת התנועה הקיבוצית
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, mazkir@tkz.co.il

100 שנות קיבוץ - מעצבים את העתיד

"זהות קיבוצית משותפת ומוסכמת - תנאי לחיזוק התנועה וקיבוציה ולמעורבות פעילה בחברה ובמדינה"

הועידה ה-4 של התנועה הקיבוצית

קבוצת כינרת - 4 באוקטובר 2010, כ"ו תשרי תשע"א

   

הצעות החלטה לאישור הועידה ה-4 של התנועה הקיבוצית

 

א.     הוועידה מברכת ותומכת במהלך של חידוש שיחות השלום, במגמה להשיג הסדרים בני-קיימא עם הרשות הפלסטינית. הועידה קוראת לממשלת ישראל  לחתור באומץ ובנחישות לשים קץ לסכסוך ולשפיכות הדמים, ע"י הקמת שתי מדינות לשני עמים - יהודית ופלסטינית, סימון הגבול ביניהן וקביעת הסדרי ביטחון.

ב.     לקראת ישיבת הממשלה האמורה להתקיים ב-17 לאוקטובר 2010,  ב"חצר ראשונים" בדגניה א', לציון 100 שנה להקמת הקיבוץ הראשון, קוראת הועידה לממשלת ישראל לאמץ ולעצב מדיניות של חיזוק הכפר, ההתיישבות והחקלאות כיעד לאומי מועדף. על הממשלה לקבל החלטות מחייבות לעידוד הצמיחה וההתחדשות של ההתיישבות בכל רחבי המדינה, תוך מתן עדיפות לנגב, לגליל ולכל אזורי הספר.

ג.      הוועידה רואה חשיבות עליונה בשמירת אחדות התנועה וקוראת לכל  הזרמים המתקיימים בה כיום, לדון ולסכם במשותף את מרכיבי הזהות הקיבוצית, המכוונים גם לרציפות והמשכיות ערכי היסוד וגם להתחדשות בדפוסי החיים והניהול הפנימי.

ד.      הוועידה מחליטה כי במהלך השנה הקרובה ייקבעו - בשיתוף ובהסכמה -  הכלים המעשיים למימוש המהלך החיוני האמור לעיל, במטרה לחזק את הקשרים וההדברות בין קיבוציה השיתופיים והמתחדשים של התנועה.

ה.     הוועידה רואה חשיבות רבה בבחינה מחודשת באשר למעורבותם, תרומתם והשפעתם של הקיבוצים והתנועה במדינה ובחברה הישראלית, ומטילה על מזכירות התנועה להקים צוות מיוחד לצורך הבחינה האמורה.

ו.       הוועידה מטילה על מזכירות התנועה להקים ולהפעיל צוותים  ובהם חברים בעלי השקפות שונות, להכנת תוכנית פעולה קיבוצית כוללת, על בסיס הסעיפים והנושאים שהוצגו במושב זה.

ז.      הוועידה, במושבה הראשון, מחליטה כי במהלך שנת תשע"א יכונס מושב שני שיוקדש לדיון בתוכנית הפעולה שתוצג ע"י מזכירות התנועה לקיבוציה, בהסתמך על עבודת הצוותים.'

 

בהכנת ניסוח "המצע" והצעות ההחלטה השתתפו: רן כוחן (צרעה); עמיקם אוסם (אפיקים)

 

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים