פרוטוקול ישיבת מועצת התנועה מס' 3 מ-26/8
 

14.9.2010

פרוטוקול

מועצת התנועה הקיבוצית (3/2010)

בית ברנד - אפעל

יום חמישי, ט"ז אלול תש"ע, 26.8.10

 

יו"ר הישיבה: מנו אלון (עין שמר)

 

רשם וניסח: עמיקם אסם - תנון ומידע.

 

על סדר היום

1.      אישור פרוטוקול ישיבת המועצה 2/10 מיום 18.3.2010.

2.      בחירת נציגי ציבור למזכירות ואישור הרכב ועדת גיוס רחבה.

3.      אישור הנושא של הועידה ה-4 העומדת להתקיים ב-4.10.10 בקבוצת כינרת.

4.      סיכום חצי שנתי של תכנית העבודה התנועתית ל-2010.

5.      דו"ח תקציבי 2009 ומחצית 2010.

 

החלטות:

א.      המועצה התייחדה עם זכרו של מי שהיה בין השאר מזכיר התק"מ, חבר קיבוץ מעגן מיכאל אלי זמיר שהלך לעולמו.

ב.      המועצה רשמה לפניה את הודעת מזכיר התנועה המפורטת להלן:
בתקופה
האחרונה אנחנו עוסקים בכל מה שקרוי בתקשורת ילדי העובדים הזרים. אנחנו מקיימים קשרים עם השרים השונים, עם אנשי ציבור, אנשי כלכלה, אנשים בפוליטיקה, אני רוצה כאן היום לחזק את קריאתו של אהוד ברק שדורש להביא את זה לישיבת הממשלה ביום ראשון., אני מקווה מאוד שיצטרפו שרים נוספים וילחצו להביא את זה מה שיותר מהר לישיבת ממשלה ולבטל את ההחלטה האומללה, הבלתי הומאנית, הבלתי ציבורית, אנחנו כחברה יהודית לא יכולים לתת יד למהלכים האלה, תודה.

ג.       פרוטוקול המועצה מיום 18.3.2010 אושר ללא הסתייגויות.

ד.      כל המוצעים לשמש כנציגי ציבור נוספים במזכירות התנועה - נבחרו ללא התנגדות.

ה.      המועצה אישרה ללא התנגדות את הרכב ועדת גיוס כפי שהוצג על ידי סול (בן שימול) לביא ל-4 השנים הבאות.

ו.      המועצה אישרה בלא מתנגדים את המשך כהונתה של רבקה וילנד כרכזת אגף החברה לשנה נוספת.

ז.       המועצה רשמה לפניה את הודעת רכזת אגף החברה רבקה וילנד על ההתקדמות בטיפול בנושא הפנסיה וזאת בידיעה כי עדיין אין הצעה המוסכמת על כל הגורמים המעורבים.

ח.     המועצה קבלה בהסכמה רחבה ובהתנגדות של אחד את הצעת מזכיר התנועה שנוסחה כדלקמן:
ועידה א' תהיה ועידה חגיגית ותחליט על כינוס ב'. ניתן לצוות הניסוח את
האשראי שלאחר שישב, שמע ועוד ישמע את ההערות השונות הוא ינסח בהתאם את הדברים כפי שיובאו לוועידה החגיגית בלבד.

ט.     המועצה שמעה את הסיכום החצי של תכנית העבודה התנועתית.

י.      המועצה רשמה לפניה, כי בשל העדרו של גזבר התנועה אפרים שפירא מסירת הדו"ח הכספי נדחית למועצה הבאה ונשלחו לאפרים איחולי בריאות והחלמה מהירה.

 

זאב (ולוולה) שור, מזכיר התנועה הקיבוצית

מנו אלון , יו"ר המועצה

 

 

פרוטוקול מועצת התנועה מס' 2 מ-18/3
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים