הזמנה וסדר יום למועצת התנועה מס' 3, באפעל ב-26/8
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, mazkir@tkz.co.il

12.8.2010

הזמנה

ישיבה מועצת התנועה הקיבוצית (3/2010 )

תתקיים ביום חמישי, טז באלול תש"ע, 26.8.2010, בשעה 09:00

בבית ברנד, באפעל

 

על סדר היום:

1.      אישור פרוטוקול מועצה 2/10 מה-18.3.10.

2.      בחירת נציגי ציבור למזכירות התנועה ולועדת גיוס רחבה:
 המלצת ו. גיוס למזכירות - אילנה קיפר (עינת), איתי מרגלית (משמר השרון), חגי רזניק (רביבים), גורית שמר (גונן), תמר וולפין (כפר הנשיא), סמדר כ"ץ (מגל).
 המלצת ו.גיוס לועדת גיוס - יעל עופר (שילר).

3.      הארכת כהונתה של רבקה וילנד לשנה נוספת כרכזת אגף חברה.

4.      קביעת סדר יומה של ועידת התנועה - 4.10.10. (דף הסבר מצורף).

5.      דו"ח ביצוע תקציב 2009 + דו"ח חצי שנתי 2010.

6.      דו"ח ביצוע חצי שנתי תוכנית העבודה התנועתית לשנת 2010. (התכנית + דיווחי הביצוע מצורפת).

 

מזכירי הקיבוצים/מנהלי הקהילות מתבקשים לוודא את השתתפותם של צירי/ נציגי הקיבוץ במועצה, המהווה, כידוע, את "אסיפת הקיבוצים" על כל המשתמע מכך.

 

להזכירכם: צירים חדשים או כאלה המחליפים - ולו גם למועצה זו בלבד - את הצירים הקבועים של קיבוצם, חייבים להביא עמם יפוי כוח בכתב(!) המסמיך אותם לכך.

 

לא יינתנו כרטיסי ציר (שרק באמצעותם, כשהם חתומים באותו יום, ניתן להצביע) למי שאינם מופיעים ברשימות כצירים קבועים או לחילופין אין בידם ייפוי כוח כאמור לעיל.

 

כרטיס ציר תקף רק אם הוא בצבע כרטיסי אותה מועצה והוחתם בחותמת תאריך יום המועצה.

 

לידיעה: לפי החלטת המועצה בדבר התנהלות מוסדות התנועה (החוברת הכחולה שנשלחה לכל קיבוצי התנועה) יכול לשמש ציר במועצה מטעם קיבוץ - רק מי ששמו מופיע בפנקס החברים של אותו קיבוץ.

 

בברכה

זאב (ולוולה) שור

מזכיר התנועה הקיבוצית

 

העתק:

עמיקם אסם - תכנון ומידע

  

פרוטוקול ישיבת מועצת התנועה מס' 2 מ-18/3/2010
סדר יומה של ועידת התנועה
דו"ח ביצוע תוכנית עבודה חצי שנתית ל-2010
תיקון בנושא אישור ההרכב של ועדת הגיוס הרחבה
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים