פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 2 מ-18/3

25.3.2010

פרוטוקול

 מועצת התנועה הקיבוצית (2/2010)

 

בית חומה - אפעל

יום חמישי, ה' בניסן תש"ע, 18.3.10

 

יו"ר הישיבה: תמר וולפין (כפר הנשיא)

 

מס' המשתתפים בפתיחת הדיון: 102

 

ניסח וסיכם: עמיקם אסם - תכנון ומידע

 

על סדר היום:

1.      אישור פרוטוקול ישיבת המועצה 1/10 מיום 21.1.2010.

2.      נוהל בחירת צירי הקיבוצים ומחליפיהם הקבועים למועצת התנועה.

3.      דמות הכפר העתידי - שר החקלאות ופיתוח הכפר מר שלום שמחון.

4.      מתן בעין.

 

החלטות:

1.      הפרוטוקול של ישיבת המועצה מיום 21.1.2010 אושר ללא התנגדות.

2.      בשם המועצה וכלל התנועה הקיבוצית בירך מזכיר התנועה, זאב (ולוולה) שור את אהרון ידלין לרגל זכייתו בפרס ישראל למפעל חיים על תרומתו לחברה ולמדינה.

3.      ברוב קולות ובהתנגדות של 4 בלבד, נדחתה ההצעה להעלות לסדר היום של המועצה הזאת את נושא הקפאת התקציבים לקרן למעורבות חברתית.

4.      נוהל בחירה/מנוי נציגים/צירים של הקיבוץ ומחליפיהם הקבועים - אושר על פי המסמך המצורף.

5.      המועצה רשמה בפניה את הודעת מזכיר התנועה בעקבות דברי השר שלום שמחון, כי הנושא ייבחן לעומקו בדיון שיערך, באחריות מזכירות התנועה.

6.      המסמך המגדיר את האפשרי והאסור בכל הקשור ל"מתן בעין" - אושר (פירוט - במסמך המצורף).

 

זאב (ולוולה) שור

מזכיר התנועה הקיבוצית

 

 

פרוטוקול מועצת התנועה מס' 1 מ-21/1
מסמך נוהל בחירת צירים של קיבוצים למועצה
מסמך המגדיר את האפשרי והאסור בכל הקשור ל"מתן בעין"
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים