הזמנה לישיבת מועצת התנועה הקיבוצית מס' 2, באפעל ב-18/3

4.3.2010

הזמנה

 

ישיבה מועצת התנועה הקיבוצית (2/2010)

 

תתקיים ביום חמישי, ה' בניסן תש"ע, 18.3.2010, בשעה 09:00

בבית חומה, באפעל

 

על סדר היום:

(א)   אישור פרוטוקול מועצה 1/10 מה-21.1.10.

(ב)   נוהל בחירת צירי הקיבוצים ומחליפיהם הקבועים למועצת התנועה. (נייר מצורף)

(ג)    "חזון הכפר העתידי" - נושא שיוצג על ידי שר החקלאות ופיתוח הכפר, מר שלום שמחון.

(ד)   מתן בעין (נייר מצורף).

 

מזכירי הקיבוצים/מנהלי הקהילות מתבקשים לוודא את השתתפותם של צירי/ נציגי הקיבוץ במועצה, המהווה, כידוע, את "אסיפת הקיבוצים" על כל המשתמע מכך.

 

להזכירכם: צירים חדשים או כאלה המחליפים - ולו גם למועצה זו בלבד - את הצירים הקבועים של קיבוצם, חייבים להביא עמם ייפוי כוח בכתב(!) המסמיך אותם לכך.

 

לא יינתנו כרטיסי ציר (שרק באמצעותם, כשהם חתומים באותו יום, ניתן להצביע) למי שאינם מופיעים ברשימות כצירים קבועים או לחילופין אין בידם ייפוי כוח כאמור לעיל.

 

כרטיס ציר תקף רק אם הוא בצבע כרטיסי אותה מועצה והוחתם בחותמת תאריך יום המועצה.

 

לידיעה: לפי החלטת המועצה בדבר התנהלות מוסדות התנועה (החוברת הכחולה שנשלחה לכל קיבוצי התנועה) יכול לשמש ציר במועצה מטעם קיבוץ - רק מי ששמו מופיע בפנקס החברים של אותו קיבוץ.

בברכה

זאב (ולוולה) שור

מזכיר התנועה הקיבוצית

 

העתק:

עמיקם אסם - תכנון ומידע.

 

פרוטוקול ישיבת מועצת התנועה מס' 1 מ-21.1.2010
נוהל בחירת צירי הקיבוצים ומחליפיהם הקבועים למועצת התנועה
החלטת מועצת התנועה הקיבוצית לעניין "הספקת צרכים בעין"
למודעה על המועצה
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים