פרוטוקול מועצת התנועה הקיבוצית, מס' 1 מ-21.1.2010

7.2.2010

פרוטוקול

מועצת התנועה הקיבוצית (1/2010)

 

בית ברנד - אפעל

יום חמישי, ו' בשבט תש"ע, 21.1.10

 

יו"ר הישיבה: נורית ברקאי (ראש הנקרה)

 

מס' המשתתפים בפתיחת הדיון: 136

 

ניסח וסיכם: עמיקם אסם - תכנון ומידע

 

על סדר היום 

1.      אישור פרוטוקול ישיבת המועצה 9/09 מיום 31.12.09.

2.      תכנית עבודה 2010 - קריאה שניה וסיכום

3.      תקציב התנועה לשנת 2010 - קריאה שניה וסיכום.

4.      מתן בעין.

5.      אישור מאזן התנועה לשנת 2008 (תאגיד תק"מ לשעבר)

 

החלטות 

1.      הפרוטוקול של ישיבת המועצה מיום 31.12.09 אושר ללא התנגדות.

2.      תכנית העבודה ל-2010 אושרה ללא מתנגדים.

3.      הצעת המטה השיתופי להעלאת המס התנועתי נדחתה ברוב של 65 כנגד 38.

4.      תקציב התנועה ל-2010 אושר ברוב גדול ובהתנגדות של 3.

5.      מאזן התנועה ל-2008 (תאגיד תק"מ לשעבר) אושר ללא מתנגדים והמועצה רשמה בפניה את שמות חברי הנהלת התנועה (המזכירות).

6.      הדיון בנושא "מתן בעין" נדחה למועצה הבאה.

 

זאב (ולוולה) שור, מזכיר התנועה הקיבוצית

נורית ברקאי, יו"ר המועצה

 

פרוטוקול המועצה מס' 9 מ-31.12.2009
תוכנית עבודה ל-2010
הצעת המטה השיתופי להעלאת המס התנועתי
תקציב התנועה ל-2010 (קובץ אקסל)
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים