הזמנה למועצת התנועה מס' 1/2010, באפעל ב-21/1

10.1.2010

הזמנה

ישיבה מועצת התנועה הקיבוצית (1/2010) 

 

תתקיים ביום חמישי, ו' בשבט תש"ע, 1.1.2010 , בשעה 09:00

בבית חומה, באפעל

 

על סדר היום:

(א)   אישור פרוטוקול מועצה 9/09 מה-31.12.09.

(ב)   תוכנית עבודה לשנת 2010 - קריאה שניה וסיכום.

(ג)    תקציב התנועה לשנת 2010 - קריאה שניה וסיכום.

(ד)   מתן בעין. (נייר מצורף)

(ה)   אישור מאזן התנועה לשנת 2008 (תאגיד תק"מ לשעבר, נתונים יימסרו במועצה).

 

מזכירי הקיבוצים/מנהלי הקהילות מתבקשים לוודא את השתתפותם של צירי/ נציגי הקיבוץ במועצה, המהווה, כידוע, את "אסיפת הקיבוצים" על כל המשתמע מכך.

 

להזכירכם: צירים חדשים או כאלה המחליפים - ולו גם למועצה זו בלבד - את הצירים הקבועים של קיבוצם, חייבים להביא עמם ייפוי כוח בכתב(!) המסמיך אותם לכך.

 

לא יינתנו כרטיסי ציר (שרק באמצעותם, כשהם חתומים באותו יום, ניתן להצביע) למי שאינם מופיעים ברשימות כצירים קבועים או לחילופין אין בידם ייפוי רוח כאמור לעיל.

 

כרטיס ציר תקף רק אם הוא בצבע כרטיסי אותה מועצה והוחתם בחותמת תאריך יום המועצה.

 

לידיעה: לפי החלטת המועצה בדבר התנהלות מוסדות התנועה (החוברת הכחולה שנשלחה לכל קיבוצי התנועה) יכול לשמש ציר במועצה מטעם קיבוץ - רק מי ששמו מופיע בפנקס החברים של אותו קיבוץ.

 

בברכה

 

 

 

 

 

זאב (ולוולה) שור

מזכיר התנועה הקיבוצית

 

העתק:

עמיקם אסם, תכנון ומידע.

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים