פרוטוקול מועצת התנועה הקיבוצית, מס' 9 מ-31.12.09

10.1.2010

פרוטוקול

מועצת התנועה הקיבוצית (9/2009)

 

בית ברנד - אפעל

יום חמישי, י"ד טבת תש"ע, 31.12.09

 

יו"ר הישיבה: אבי אובנטל (עברון)

 

מס' המשתתפים בפתיחת הדיון: 126

 

על סדר היום:

1.      אישור פרוטוקול ישיבת המועצה 8/09 מיום 3.12.09.

2.      בחירת רכז לאגף הכלכלה - המועמד: אודי פלד (רמת יוחנן)

3.      הצגת תוכנית העבודה ל-2010.

4.      הצגת תקציב התנועה לשנת 2010 - מקורות ושימושים.

5.      מדיניות התנועה בעניין תשלום מיסי תנועה.

 

החלטות:

 

1.    הפרוטוקול של ישיבת המועצה מס' 8 מיום 3.12.09 אושר ללא התנגדות.

2.    אודי פלד (רמת יוחנן) נבחר לתפקיד רכז אגף הכלכלה ללא התנגדות ויכהן כחבר במזכירות התנועה ובכל הגופים והמוסדות בהם פעל דורון סט מתוקף תפקידו.

3.    הדיון בתוכנית העבודה של התנועה ל-2010, הנו בגדר קריאה ראשונה בלבד. הקריאה השניה והסיכום יהיו במועצה הבאה שתתקיים ב-21.1.2010.

4.    הדיון בתקציב התנועה ל-2010 הנו בגדר קריאה ראשונה בלבד.

5.    הקריאה השניה והסיכום יהיו במועצה הבאה שתתקיים ב-21.1.2010.

6.    מדיניות התנועה בעניין תשלום מיסי התנועה תסוכם במועצה שתתקיים ב-21.1.2010.

 

זאב (ולוולה) שור, מזכיר התנועה הקיבוצית

אבי אובנטל, יו"ר המועצה

 

ניסח וסיכם: עמיקם אסם - תכנון ומידע

 

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים