פרוטוקול מועצת התנועה הקיבוצית, מס' 8 מ-3.12.09

16.12.2009

פרוטוקול

מועצת התנועה הקיבוצית (8/2009)

 

בית התנועה לאונרדו דה וינצ'י 13 אולם בקומה מינוס 2

יום חמישי, ט"ז כסלו תש"ע, 3.12.09

 

יו"ר הישיבה: מנו אלון (עין שמר)

 

מס' המשתתפים בפתיחת הדיון: 267

 

ניסח וסיכם: עמיקם אסם - תכנון ומידע.

 

על סדר היום:

1.      אישור פרוטוקול ישיבת המועצה 7/09 מיום 15.10.09.

2.      בחירת שני חברים נוספים לנשיאות המועצה.
המועמדים: נורית ברקאי (ראש הנקרה)
 אבי אובנטל (עברון)

3.    אישור הרכב צוות לאיתור ראש אגף הכלכלה בתנועה הקיבוצית.
המועמדים: סול (בן שימול) לביא - יו"ר (אלמוג)
חגי מירום. (יפעת)
אפרים שפירא (מעברות)

4.      דיון והצבעה בנושא הארכת קדנציה ליואל מרשק בתפקידו כראש אגף המשימות.

 

החלטות

 

1.      הפרוטוקול של ישיבת המועצה מיום 15.10.09 אושר ללא התנגדות.

2.      נורית ברקאי (ראש הנקרה) ואבי אובנטל (עברון) נבחרו לנשיאות המועצה ללא התנגדות.

3.      סול (בן שימול) לביא, חגי מירום ואפרים שפירא נבחרו כצוות לאיתור ראש אגף כלכלה בתנועה הקיבוצית, ברוב גדול ובהתנגדות של קול אחד.

4.      לפני קיומה של ההצבעה על המשך / סיום כהונתו של יואל מרשק כראש אגף המשימות עמדו להצבעה שתי הצעות לנוהל ההצבעה:

(א)   אם תתקבל הצעת הצוות - הדיון מסתיים. אם תתקבל הצעת הקיבוצים, יראו בכך הנחיה לקביעת נוהל הארכת קדנציה, ונוהל זה - לכשיקבע, לא במועצה זו - יחול גם על יואל.

(ב)   אם תתקבל הצעת הצוות - הדיון מסתיים. אם תתקבל הצעת הקיבוצים יראו בכך אישור להמשך כהונתו של יואל מרשק לארבע שנים נוספות. הדיון על נוהלי הארכת כהונה מעבר לשתי קדנציות, אם יתקיים כזה, לא יהיה בו כדי להשפיע על ההחלטה שתתקבל לגבי יואל.

בהצבעה גלויה וברוב גדול כנגד 62 נדחתה הצעה (א) והתקבלה הצעה (ב).

5.      לסיכום הדיון עמדו, לפיכך, להצבעה שתי הצעות להחלטה סופית במנוסח להלן:

(א)   הצעת הצוות (הוצגה על ידי סול (בן שימול) לביא):
"הצוות מציע שיואל ימשיך את פעילותו בתנועה עד תאריך 1.7.2010 סוף שנת פעילות של מחזור שנת שרות והרבה מהפעילויות הקשורות לאגף המשימות, שזה, בעצם שנה אחרי הסיום הרשמי של הקדנציה. בתקופה זו ייבחר מרכז אגף משימות חדש, שיבצע חפיפה מסודרת על מנת להמשיך ולקיים אגף משימות משמעותי לתנועה הקיבוצית ולחברה בישראל. בגלל אישיותו וייחודיותו של יואל ורצונו הבלתי נלאה להמשיך ולתרום לחברה, החליט הצוות לסייע ככל יכולתו במציאת מסגרת חדשה ומתאימה במדינה, בה יוכל יואל להמשיך ולבוא לידי ביטוי כשליח התנועה הקיבוצית. הצוות מציע שההצבעה תהיה הצבעה חשאית".

(ב)   הצעת קיבוצים (הוצגה על ידי שאול שילה - גבעת ברנר):
"סעיף 1 אומר: המועצה מאשרת את המשך פעילותו של יואל מרשק כרכז אגף המשימות של התנועה לעוד ארבע שנים.
סעיף 2 אומר: ללא קשר להחלטה זו תגבש מזכירות התנועה נוהל אישור קדנציה שלישית לפעילי התנועה הקיבוצית אם חושבת התנועה, שצריך לדון בנוהל כזה ולהיכנס לדיון כזה".

בהצבעה חשאית וברוב של 153 בעד מול 100 נגד התקבלה הצעה (ב)  

 

 

 

 

 

זאב (ולוולה) שור

מזכיר התנועה הקיבוצית

 

פרוטוקול ישיבת מועצת התנועה הקיבוצית מס' 7 מ-15.10.09
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים