תזכורת למועד, מיקום, סדר יום ונהלי הצבעה למועצה הקרובה, בבית התנועה הקיבוצית ב-3/12

‏24 נובמבר 2009

אל

צירי הקיבוצים

למועצת התנועה

 

להלן:

א.      תזכורת לגבי מועד, מיקום וסדר היום של המועצה הקרובה.

ב.      פירוט שמות מועמדים לבחירה.

ג.       הצעות ונהלי ההצבעה באשר לסיום/המשך כהונת יואל מרשק.

 

א.      תזכורת

(1)       מועד המועצה - יום ה' ט"ז כסלו, 3.12.09 (תחילת הדיונים - 09:00).

(2)      מקום התכנסות המועצה - בית התנועה, רח' לאונרדו דה וינצ'י 13 ת"א באולם "מינוס 2".

(3)      סדר היום:

-          אישור פרוטוקול המועצה שעברה.

-          בחירת חברה וחבר נוספים לנשיאות המועצה.

-          בחירת צוות איתור לראש אגף הכלכלה בתנועה הקיבוצית.

ב.      מועמדים לבחירה:

1.      לנשיאות המועצה מועמדים: נורית ברקאי (ראש הנקרה) אבי אובנטל (עברון).

2.      לצוות איתור מועמדים: סול בן שימול-לביא, אפרים שפירא, חגי מרום.

ג.   הצעות ונהלי הצבעה בנושא יואל מרשק.

ההצבעה הראשונה תהיה בין הצעת הצוות שאושרה במזכירות ביום 22.11.09 לבין הצעת קיבוצים התומכים בהמשך כהונתו של יואל מרשק לקדנציה נוספת.

 

הצעת הצוות:

"הצוות מציע שיואל ימשיך את פעילותו בתנועה עד תאריך 1.7.10 - סוף שנת הפעילות של מחזור שנת השירות (כמעט) והרבה מהפעילויות הקשורות לאגף המשימות. בתקופה זו ייבחר מרכז אגף משימות חדש, שיבצע חפיפה מסודרת על מנת להמשיך ולקיים אגף משימות משמעותי לתנועה הקיבוצית ולחברה בישראל.

בגלל אישיותו וייחודיותו של יואל, ורצונו הבלתי נלאה להמשיך ולתרום לחברה, החליט הצוות לסייע ככל יכולתו במציאת מסגרת חדשה ומתאימה במדינה בה יואל יכול להמשיך ולבוא לידי ביטוי כשליח התנועה הקיבוצית".

 

"אופן ההצבעה - הואיל ובהצבעה זו גם ממד אישי מורכב והיות והנושא טעון מאוד, אנו מציעים כי ההצבעה במועצת התנועה תהיה הצבעה חשאית".

 

נהלי ההצבעה:

1.      ההצבעה תהיה בין הצעת הצוות להצעת קיבוצים התומכים במתן קדנציה נוספת ליואל.

2.      ההצבעה תהיה חשאית.

3.      אם תתקבל הצעת הצוות - בכך מסתיימת ההצבעה.

4.      אם תתקבל הצעת הקיבוצים - תכונסנה ועדת הגיוס והמזכירות לקביעת נהלים לאישור קדנציה שלישית.

 

נהלים אלה יובאו לאישור המועצה ורק לאחר אישורם תובא מועמדותו של יואל - כמו גם של כל לפעיל אחר אשר יפנה בעתיד בבקשה להארכת הכהונה בקדנציה נוספת.

 

הערה: נוהלי ההצבעה והטיפול בהמשך התהליך (אם יהיה צורך בכך) - כפי שהם מופעים לעיל - התקבלו בהחלטת המזכירות מיום 22.11.09 ויוצגו שוב מראש, בטרם החל הדיון בנושא גם בכתב וגם בעל פי במועצה עצמה.

 

בברכה

עמיקם אסם, תכנון ומידע

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים