הזמנה לישיבת מועצת התנועה הקיבוצית, בבית התנועה הקיבוצית ב-3/12

24.9.2009

הזמנה

 

ישיבה מועצת התנועה הקיבוצית (8/2009)

 

תתקיים ביום חמישי, ט"ז כסלו, 3.12.09 , בשעה 09:00

בבית התנועה, לאונרדו דה וינצי 13 ת"א באולם קומה 2 -

 

על סדר היום:

1.      אישור פרוטוקול מועצה מה-15.10.09

2.      בחירת 2 חברים/ות נוספים/ות לנשיאות המועצה.

3.      אישור הרכב צוות איתור לראש אגף הכלכלה.

4.      תכנית עבודת התנועה ב-2010 - קריאה ראשונה.

5.      דיון בנושא תוספת קדנציה ליואל מרשק.

 

§         מזכירי הקיבוצים/מנהלי הקהילות מתבקשים לוודא את השתתפותם של צירי/ נציגי הקיבוץ במועצה, המהווה, כידוע, את "אסיפת הקיבוצים" על כל המשתמע מכך.

§         להזכירכם: צירים חדשים או כאלה המחליפים - ולו גם למועצה זו בלבד - את הצירים הקבועים של קיבוצם, חייבים להביא עמם ייפוי כוח בכתב(!) המסמיך אותם לכך.

§         לא יינתנו כרטיסי ציר (שרק באמצעותם, כשהם חתומים באותו יום, ניתן להצביע) למי שאינם מופיעים ברשימות כצירים קבועים או לחילופין אין בידם ייפוי כוח כאמור לעיל.

§         כרטיס ציר תקף רק אם הוא בצבע כרטיסי אותה מועצה והוחתם בחותמת תאריך יום המועצה.

§         לידיעה: לפי החלטת המועצה בדבר התנהלות מוסדות התנועה (החוברת הכחולה שנשלחה לכל קיבוצי התנועה) יכול לשמש ציר במועצה מטעם קיבוץ - רק מי ששמו מופיע בפנקס החברים של אותו קיבוץ.

 

לתשומת לב מיוחדת! הואיל וכבר הוגשה בקשה לקיים בנושא מסוים הצבעה חשאית, ואם בקשה זו תזכה לרוב הנדרש של צירי המועצה - בהצבעה גלויה שתיערך במועצה עצמה, יוכלו להשתתף בהצבעה החשאית רק חברים המחזיקים כרטיס ציר + תעודה מזהה.

על סדרי הצבעה כזאת - אם אמנם תתרחש - תימסר הודעה מפורטת במועצה עצמה.

 

 

 

 

 

בברכה

זאב (ולוולה) שור

מזכיר התנועה הקיבוצית

 

העתק: עמיקם אסם - תכנון ומידע.

 

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים