פרוטוקול מועצת התנועה הקיבוצית, מס' 7, מ-15/10/2009
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, mazkir@tkz.co.il

15.11.2009

פרוטוקול מועצת התנועה הקיבוצית (7/2009)

 

אפעל, יום חמישי כ"ז תשרי תש"ע 15.10.09

 

יו"ר הישיבה: שלומית גרוס (בית העמק)

 

מס' המשתתפים בפתיחת הדיון - 139

 

רשם וניסח: עמיקם אסם - תכנון ומידע

 

על סדר היום:

 

1.      בחירת יו"ר (חד פעמי) לישיבת המועצה.

2.      אישור פרוטוקול ישיבה קודמת (6/2009) מיום 13.8.09

3.      מידע בין מועצה למועצה.

4.      "מתן בעין"

5.      פערים (ע"פ דף מצורף)

 

החלטות

 

1.      נשלחה ברכה לארנון קלדניצקי (אפיקים) עם סיום כהונתו כחבר נשיאות המועצה.

2.      נבחרה כיו"ר חד פעמי לישיבת המועצה - ללא התנגדות - שלומית גרוס (בית העמק).

3.      המועצה שמעה את הודעת מזכיר התנועה זאב (ולוולה) שור לפיה התנועה שוללת את המגמה לגרש מישראל את ילדי העובדים הזרים ובהקשר אחר רואה בחומרה רבה את גילויי האנטישמיות בתורכיה.

4.      המועצה רשמה לפניה כי הנושא "מתן בעין" לא יידון הפעם ויובא בפניה לאחר סיכום סופי בענין זה עם רשם האגודות השיתופיות.

5.      עמדת התנועה בנושא "פערים" כפי שנוסחה והוצגה בדף שנשלח לכל הקיבוצים נדון במועצה - ומצורף שוב לדו"ח זה - התקבלה בהצבעה ללא מתנגדים.

 

זאב (ולוולה) שור

מזכיר  התנועה הקיבוצית

 

לפרוטוקול ישיבת המועצה מס' 6 מ-13/8 - לחצו כאן
להמלצות התנועה בנושא הפערים - לחצו כאן

זאב (ולוולה) שור                                                                                     תמר וולפין

מזכיר התנועה הקיבוצית                                                                          יו"ר המועצה

 

רשם וניסח: עמיקם אסם - תכנון ומידע

 

נספח:

 

בישיבת המזכירות מיום 5.7.09 בה נדונה שאלת עמדת התנועה וקיבוציה לגבי חברי הקיבוץ המשרתים בצה"ל בסדיר, בקבע ובמילואים הוחלט להמליץ לקיבוצי התנועה לפעול בנושא זה כמפורט להלן:

 

(א)   למנות חבר/ה לתפקיד מלווה לחיילים בסדיר, בקבע ובמילואים, על מנת שתהיה להם כתובת לפניות ועזרה בקשר עם הקיבוץ מטעם מחלקת הביטחון בתנועה.

(ב)   לעודד יציאה של בני/בנות קיבוץ לקצונה, לפרסם את שמות בני / בנות הקיבוץ המסיימים קורסים פיקודיים ולתת להם את ברכת הדרך של מזכירות הקיבוץ מעל דפי מידע / העלון של הקיבוץ.

(ג)    לעודד את הקיבוצים הנוהגים לגבות שכר דירה, לוותר על שכר דירה ממשרתי החובה או, לחילופין, להסתפק במחיר סמלי וכן לסבסד את שכר הדירה של משרתי הקבע כתמריץ להמשך שירותם.

(ד)   להשאיר בידי משרתי המילואים את התגמול המיוחד המוענק להם על ידי צה"ל.

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים