הזמנה לישיבת מועצת התנועה מס' 7 באפעל ב-15/10 (מצ'ב מסמך ההמלצה לצמצום הפערים הכלכליים)

24.9.2009

הזמנה

 

ישיבה מועצת התנועה הקיבוצית (7/2009)

 

תתקיים ביום חמישי, כ"ז תשרי תש"ע, 15/10/09 , בשעה 09:00

באולם בית חומה באפעל

 

על סדר היום:

1.      אישור פרוטוקול המועצה (6/2009) מיום ה-13.8.09

2.      מידע - בין מועצה למועצה.

3.      מתן בעין (פרוט ישלח בהמשך).

4.      פערים (דף רקע מצורף).

 

הערות:  

§         מזכירי הקיבוצים/מנהלי הקהילות מתבקשים לוודא את השתתפותם של צירי/ נציגי הקיבוץ במועצה, המהווה, כידוע, את  "אסיפת הקיבוצים" על כל המשתמע מכך.

§         להזכירכם: צירים חדשים או כאלה המחליפים - ולו גם למועצה זו בלבד - את הצירים הקבועים של קיבוצם, חייבים להביא עמם יפוי כוח בכתב(!) המסמיך אותם לכך.

§         לא יינתנו כרטיסי ציר (שרק באמצעותם, כשהם חתומים באותו יום, ניתן להצביע) למי שאינם מופיעים ברשימות כצירים קבועים או לחילופין אין בידם יפוי כוח כאמור לעיל.

§         כרטיס ציר תקף רק אם הוא בצבע כרטיסי אותה מועצה והוחתם בחותמת תאריך יום המועצה.

§         לידיעה: לפי החלטת המועצה בדבר התנהלות מוסדות התנועה (החוברת הכחולה שנשלחה לכל קיבוצי התנועה) יכול לשמש ציר במועצה מטעם קיבוץ - רק מי ששמו מופיע בפנקס החברים של אותו קיבוץ.

 

בברכה

 

 

 

 

 

זאב (ולוולה) שור

מזכיר התנועה הקיבוצית

 

להמלצות לצמצום פערים כלכליים בקיבוצי התנועה, שאושרו במועצה ב-3.5.09 - לחצו כאן
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים