פרוטוקול מועצת התנועה הקיבוצית, מס' 6, מ-13.8.09
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, mazkir@tkz.co.il

19.8.2009

פרוטוקול מועצת התנועה הקיבוצית (6/2009)

 

אפעל, יום חמישי כ"ג באב תשס"ט 13.8.09

 

יו"ר הישיבה: תמר וולפין (כפר הנשיא)

 

מס' המשתתפים בפתיחת הדיון - 149

 

על סדר היום: 

1.       אישור פרוטוקול המועצה (5/2009) מיום ה-2.7.09

2.       מידע - בין מועצה למועצה.

3.       הודעת מח' הביטחון של התנועה בנושא משרתי חובה, מילואים וקבע.

4.       סיכום דיון בנושא פנסיית המינימום - בהשתתפות רשם האגודות השיתופיות עו"ד אורי זליגמן.

5.       פערים (דף רקע שנדון וסוכם במזכירות התנועה - נשלח לקראת המועצה הקודמת).

 

החלטות

א.      פרוטוקול המועצה מס' 5 מיום 2.7.09 אושר ללא הסתייגויות.

ב.      הודעת מוקי צור: נמסרה הודעתו של מוקי בדבר בחירתם של ערן שחר ושירלי זינגר לעורכי ידיעות קיבוץ.

ג.       הודעת מח' הביטחון: המועצה רשמה לפניה את הודעת מחלקת הביטחון בנושא שירות בני הקיבוצים בצה"ל ומסמך המלצות המזכירות שישלח לקיבוצים באשר למשרתים בסדיר, בקבע ובמילואים (ראה נספח מצ"ב למטה).

ד.      תקנת הפנסיה: המועצה מטילה על המזכירות לפעול ולבחון ביחד עם רשם האגודות השיתופיות העלאת פנסיית המינימום ל-40% מן השכר הממוצע במשק הישראלי.

ה.      הדיון בנושא הפערים נדחה למועצה הבאה.

זאב (ולוולה) שור                                                                                     תמר וולפין

מזכיר התנועה הקיבוצית                                                                          יו"ר המועצה

 

רשם וניסח: עמיקם אסם - תכנון ומידע

 

נספח:

 

בישיבת המזכירות מיום 5.7.09 בה נדונה שאלת עמדת התנועה וקיבוציה לגבי חברי הקיבוץ המשרתים בצה"ל בסדיר, בקבע ובמילואים הוחלט להמליץ לקיבוצי התנועה לפעול בנושא זה כמפורט להלן:

 

(א)   למנות חבר/ה לתפקיד מלווה לחיילים בסדיר, בקבע ובמילואים, על מנת שתהיה להם כתובת לפניות ועזרה בקשר עם הקיבוץ מטעם מחלקת הביטחון בתנועה.

(ב)   לעודד יציאה של בני/בנות קיבוץ לקצונה, לפרסם את שמות בני / בנות הקיבוץ המסיימים קורסים פיקודיים ולתת להם את ברכת הדרך של מזכירות הקיבוץ מעל דפי מידע / העלון של הקיבוץ.

(ג)    לעודד את הקיבוצים הנוהגים לגבות שכר דירה, לוותר על שכר דירה ממשרתי החובה או, לחילופין, להסתפק במחיר סמלי וכן לסבסד את שכר הדירה של משרתי הקבע כתמריץ להמשך שירותם.

(ד)   להשאיר בידי משרתי המילואים את התגמול המיוחד המוענק להם על ידי צה"ל.

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים