הזמנה למועצת התנועה הקיבוצית, מס' 6, 13/8 (מצ"ב מסמכי עמדה בנושאי פנסיה, פערים וקרקעות)
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, mazkir@tkz.co.il

23.7.2009 

הזמנה

 

ישיבה מועצת התנועה הקיבוצית (6/2009)

תתקיים ביום חמישי, כ"ג אב תשס"ט,  13/8/09, בשעה 09:00

באולם בית ברנד באפעל

 

על סדר היום:

1.       אישור פרוטוקול המועצה (5/2009) מיום ה-2.7.09

2.       מידע - בין מועצה למועצה.

3.       הודעת מח' הביטחון של התנועה בנושא משרתי חובה, מילואים וקבע.

4.       סיכום דיון בנושא פנסיית המינימום - בהשתתפות רשם האגודות השיתופיות עו"ד אורי זליגמן.

5.       פערים (דף רקע שנדון וסוכם במזכירות התנועה) - נשלח לקראת המועצה הקודמת). 

 

הערות:

א.      פרוטוקול המועצה הקודמת מס' 5 כנדרש על פי הנהלים - מצורף.

ב. לפרוטוקול מצורפים כמה מסמכים: 1. התיחסות התנועה לרצח ברמת הכובש - עמרי כנען, 2. עמדת התנועה בנושא קרקעות הקיבוצים, 3. עמדת התנועה בנושא הרפורמה במנהל מקרקעי ישראל

ג.       השתתפות רשם האגודות השיתופיות באה בעקבות המועצה שעסקה בנושא הפנסיה ב-14.5.09 והחליטה להביא לידיעתו את רוח הדברים שעלו בדיון - ולבקש ממנו להשתתף בדיון המסכם שייערך במועצה.

ד.       דפי ההסבר בנושא והפערים יחולקו גם בשולחן ההרשמה ביום כינוס המועצה.

ה.      הערות לפרוטוקול ו/או הצעות החלטה לנושא שעל הפרק ניתן לשלוח רק באישורו של הקיבוץ ובחתימת גורם מוסמך.

ו.         הצעות החלטה של קיבוצים, אם יש כאלה, חייבות להגיע למזכירות לא יאוחר מיום ב' 31.7.09.

 

מזכירי הקיבוצים/מנהלי הקהילות מתבקשים לוודא את השתתפותם של צירי/ נציגי הקיבוץ מועצה, המהווה, כידוע, את "אסיפת הקיבוצים" על כל המשתמע מכך.

 

להזכירכם: צירים חדשים או כאלה המחליפים - ולו גם למועצה זו בלבד - את הצירים הקבועים של קיבוצם, חייבים להביא עמם יפוי כח בכתב(!) המסמיך אותם לכך.

 

לא יינתנו כרטיסי ציר (שרק באמצעותם, כשהם חתומים באותו יום, ניתן להצביע) למי שאינם מופיעים ברשימות כצירים קבועים או לחילופין אין בידם יפוי רוח כאמור לעיל.

 

כרטיס ציר תקף רק אם הוא בצבע כרטיסי אותה מועצה והוחתם בחותמת תאריך יום המועצה.

 

לידיעה: לפי החלטת המועצה בדבר התנהלות מוסדות התנועה (החוברת הכחולה שנשלחה לכל קיבוצי התנועה) יכול לשמש ציר במועצה מטעם קיבוץ - רק מי ששמו מופיע בפנקס החברים של אותו קיבוץ.

 

בברכה

זאב (ולוולה) שור

מזכיר התנועה הקיבוצית

 

 

לדף רקע בנושא פערים - לחץ כאן
לפרוטוקול מועצה מס' 5 - לחץ כאן
להתיחסות התנועה לרצח ברמת הכובש - עמרי כנען - לחץ כאן
לעמדת התנועה בנושא קרקעות הקיבוצים - לחץ כאן
לעמדת התנועה בנושא הרפורמה במנהל מקרקעי ישראל - לחץ כאן
הצעה לאישור המועצה בנושא: "הספקת צרכים בעין"
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים