פרוטוקול מועצת התנועה הקיבוצית, מס' 5, מ-2.7.09
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, mazkir@tkz.co.il

פרוטוקול מועצת התנועה הקיבוצית (5/2009)

 

אפעל, יום חמישי י' תמוז תשס"ט 2.7.09

 

יו"ר הישיבה - מנו אלון (עין שמר)

 

מס' המשתתפים בפתיחת הדיון - 70

 

על סדר היום

1.      אישור פרוטוקול ישיבה קודמת 21.5.09

2.      בין מועצה למועצה

3.      מדיניות התנועה הקיבוצית בנושא הקרקעות.

4.   פערים.

 

הערות:

1.      במסגרת סעיף מספר 2 מסר עמרי כנען ראש אגף הרכזים הודעה בעקבות האירוע המעציב ברמת הכובש. נוסח ההודעה במלואו מצורף.

2.      לקראת הדיון בנושא הקרקעות הוכנו שני מסמכים, אשר נשלחו לצירים ולקיבוצים לפני המועצה. הואיל ואחת ההחלטות מתייחסת ישירות לשני מסמכים אלה - גם הם מצורפים לפרוטוקול זה.

 

החלטות

א.      פרוטוקול המועצה מיום 21.5.09 אושר ללא הסתייגויות.

ב.      המועצה רשמה לפניה הודעת עמרי כנען

ג.       בנושא הקרקעות

(1)    התנועה הקיבוצית מתנגדת להפרטת קרקעות המדינה.

(2)   המועצה מאשרת 2 מסמכים שהוצגו לה לקראת הדיון בנושא ואשר חאוחדו למסמך אחד. 1. מסמך בנוגע לרפורמה במנהל מקרקעי ישראל 2. מסמך הנוגע לקרקעות הקיבוצים

 ד. הדיון בנושא הפערים נדחה למועצה הבאה.

 

זאב (ולוולה) שור                                                          מנו אלון

מזכיר התנועה הקיבוצית                                             יו"ר המועצה

 

רשם וניסח: עמיקם אסם - תכנון ומידע

 

לדברי עמרי כנען בנושא רמת הכובש - לחץ כאן
לקרקעות הקיבוצים - לחץ כאן
להתנגדות לרפורמה במנהל מקרקעי ישראל - לחץ כאן
לדיון בנושא פערים - לחץ כאן
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים