מאת: נועה
נשלח: יום שני 29 יוני 2009 13:57
אל: וולוולה
נושא: לקראת מועצת התנועה 2.7.09
 
מצ"ב מסמך בנושא הקרקעות, אשר יוצג במועצה הקרובה בנוסף למסמך המקורי שקיבלתם.
 
נועה יפת
לשכת מזכיר התנועה הקיבוצית
03-6925325/054-4630567