הזמנה לישיבת מועצת התנועה מס' 5, אפעל, 2.7.09 - (מסמך נוסף בנושא הקרקעות)

הזמנה לישיבה מועצת התנועה הקיבוצית (5/2009)

יום ה', 2/7/09 , בשעה 09:00, אולם "בית חומה", באפעל

 התנועה הקיבוצית - 16.6.2009

שימו לב! שינוי בסדר היום

 

נתבקשנו על ידי רשם האגודות השיתופיות לדחות את הופעתו בנושא "תקנת הפנסיה" למועצה הבאה.

 

אי לזאת תתמקד המועצה הקרובה בשני נושאים:

 1. קרקעות

 2. פערים.   

 

אנו מצפים להשתתפות נרחבת של נציגי כל הקיבוצים בשני נושאים חשובים אלה.

 

על סדר היום:

 

1.      אישור פרוטוקול המועצה (4/2009) מיום ה-21.5.09.

2.      מידע - בין מועצה למועצה.

3.      מדיניות התנועה הקיבוצית בנושא קרקעות (דף מצורף). (+ דף נוסף בנושא הקרקעות)

4.      פערים (דף מצורף).

 

הערות:

א.      פרוטוקול המועצה הקודמת כנדרש על פי הנהלים + הצעת התקציב שהתקבל - מצורף.

ב.      נספח ובו עיקרי הדברים שנשמעו בדיון על התקציב - יישלח בנפרד.

ג.       רשם האגודות השיתופיות הוזמן למועצה זו בעקבות המועצה שעסקה בנושא ב-14.5.09 והחליטה להביא לידיעתו את רוח הדברים שעלו בדיון - ולבקש ממנו להשמיע במועצת התנועה את דברו.

ד.      דפי ההסבר בנושאי הקרקעות והפערים יחולקו גם בשולחן ההרשמה ביום כינוס המועצה.

ה.      הערות לפרוטוקול ו/או הצעות החלטה לנושא שעל הפרק ניתן לשלוח רק באישורו של הקיבוץ ובחתימת גורם מוסמך.

ו.         הצעות החלטה של קיבוצים, אם יש כאלה, חייבות להגיע למזכירות לא יאוחר מיום ב' 20.6.09

 

מזכירי הקיבוצים/מנהלי הקהילות מתבקשים לוודא את השתתפותם של צירי/ נציגי הקיבוץ במועצה, המהווה, כידוע, את "אסיפת הקיבוצים" על כל המשתמע מכך.

 

להזכירכם: צירים חדשים או כאלה המחליפים - ולו גם למועצה זו בלבד - את הצירים הקבועים של קיבוצם, חייבים להביא עמם יפוי כח בכתב(!) המסמיך אותם לכך.

 

לא ינתנו כרטיסי ציר (שרק באמצעותם, כשהם חתומים באותו יום, ניתן להצביע) למי שאינם מופיעים ברשימות כצירים קבועים או לחילופין אין בידם יפוי רוח כאמור לעיל.

 

בברכה,

 

זאב (ולוולה) שור

מזכיר התנועה הקיבוצית

 

העתק: עמיקם אסם - תכנון ומידע.

 

לקריאת המסמך קרקעות הקיבוצים - לחצו כאן

לקריאת מסמך נוסף בנושא הקרקעות, שיוצג במועצה הקרובה - לחצו כאן

לקריאת ההמלצות לצמצום פערים כלכליים בקיבוצי התנועה - לחצו כאן

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים