פרוטקול מועצת התנועה הקיבוצית מס' 4 מ-21.5.2009
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, mazkir@tkz.co.il

פרוטוקול מועצת התנועה הקיבוצית (4/2009)

 

אפעל, יום חמישי, כ"ג אדר תשס"ט, 21.5.09

 

יו"ר הישיבה - תמר וולפין (כפר הנשיא)

 

מס' המשתתפים בפתיחת הדיון: - 91

 

על סדר היום

 

1.     אישור פרוטוקול ישיבה קודמת (14.5.09)

2.      תקציב התנועה (מצורף).

 

הערות:

א.      דף התקציב נשלח לקיבוצים ולצירים לקראת המועצה.

ב.      התקציב המאושר נשלח כאן בשנית - כפי שפורט בדיון.

ג.       תמצית הדברים שנאמרו בדיון על התקציב תישלח כנספח - תוך פרק זמן קצר (וזאת על פי בקשתם של כמה מן הצירים).

ד.      ושוב תזכורת: שמות הדוברים והתמלול המלא של דבריהם שהושמעו במועצה + תקליטור DVD (כל דובר צולם כל עוד היה על הדוכן ונשא דבריו...) נמצאים בארכיון התנועה ב"יד טבנקין".

 

החלטות

1.      פרוטוקול ישיבה קודמת מיום 14.5.09 - אושר ברוב של 79 נגד 1 וזאת לאחר שנוסף המשפט הבא לתקנון הפנסיה: "גיל פרישה לנשים בקיבוץ יהיה לפי חוקי מדינת ישראל".

 

2.      תקציב התנועה אושר ברוב גדול ובהתנגדות של אחד, בהדגשת הנקודות הבאות :

(א)    החסכון בתקציב מחלקות התנועה ואחרים יגיע ב-2009 ל-1,185,000 ₪.

(ב)    החסכון השנתי לאחר התיעלות מלאה של מח' התנועה יגיע החל בשנת 2010 ל-4,310,000 ₪

(ג)     תקציב הקרן לאחריות ערכית, חברתית, תרבותית יהיה ב-2009 12,640,000 ₪.

(ד)    צמצום תקציב הקרן מחייב החלטת ועידה, כי על הקרן והיקפה הוחלט בועידת כפר בלום.

(ה)   החיסכון בגופי התרבות (ברית התנועה הקיבוצית) יגיע ב-2009 - ל-1,200,000 ₪.

(ו)      החיסכון השנתי בגופי התרבות החל בשנת 2010 יגיע ל-1,700,000

(ז)     סה"כ התיעלות שנתית החל בשנת 2010 תגיע ל-6,010,000 ₪.

 

זאב (ולוולה) שור

מזכיר התנועה הקיבוצית

 

העתק: עמיקם אסם - תכנון ומידע.

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים