כללים למשלוח הפרוטוקולים של המועצה
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, mazkir@tkz.co.il

כללים למשלוח הפרוטוקולים של המועצה

 התנועה הקיבוצית - 17.5.2009

 

למזכירויות / הנהלות הקיבוצים

לצירי המועצה

 

שלום,

 

מעתה והלאה פרוטוקולי המועצה ייכתבו ויישלחו אליכם בהתאם לחוברת הכללים שאושרה במועצת התנועה בראשית 2006 ויצאה לאור בימים אלה.

 

החוברת תישלח לקיבוצים תוך ימים ספורים.

 

על פי החוברת (מצוטט במדויק):

 

 "הפרוטוקול יכיל את המפורט להלן:

§         מועד הכינוס

§         מקום הכינוס

§         שם יו"ר המועצה

§         מספר הנוכחים בפתיחת הדיון

§         סדר היום

§         ההחלטות שהתקבלו

§         חתימות יו"ר האסיפה ומזכיר התנועה"

 

לידיעת המעונינים: ייעשה מאמץ לשלוח גם את תמצית הדברים שעלו בדיונים, אך זה אינו חלק מהמפרוטוקול, ואינו עומד לאישור ופתוח להערות של חברים.

 

הערות ניתן לשלחן ישירות למזכירות התנועה והן תצורפנה לתמליל המדויק של הדיונים השמור בארכיון (הדפסת וגם סרט) לעיונו ולצפייתו של כל המעוניין.

                                                       

בברכה

עמיקם אסם

תכנון ומידע    

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים