פרוטוקול מועצת התנועה הקיבוצית מס' 3 מ-14.5.2009
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, mazkir@tkz.co.il

פרוטוקול מועצת התנועה הקיבוצית (3/2009)

התנועה הקיבוצית - אפעל, יום חמישי, כ' אייר תשס"ט, 14.5.09

 

יו"ר הישיבה - מנו אלון (עין שמר)

 

מס' המשתתפים בפתיחת הדיון:  180

 

על סדר היום: 

1.      אישור פרוטוקול ישיבה קודמת (2/2009) מיום 19.3.09

2.      מידע - בין מועצדה למועצה

3.      דיון מסכם לקראת אישור תקנון פנסיה.

 

הערות:

על פי החלטת המזכירות הדיון בנושא הפנסיה יתחלק לשנים:

חלק א: דיון על שלד התקנון עד הצבעה.

חלק ב: דיון בשאלת פנסית המינימום, שכן קיימת הצעה של שני קיבוצים לפנסית מינימום של 40% מהשכר הממוצע במשק.

 

החלטות

1.      הפרוטוקול מיום 19.3.09 אושר ללא מתנגדים. 

2.      תקנון הפנסיה אושר בתוספת סעיף הקובע כי גיל פרישה לנשים יהיה בין 64 ל-67. 

3.      באשר לגובה פנסיית המינימום הוחלט, כי הואיל ופנסיית המינימום בגובה 35% מהשכר הממוצע במשק, כבר נקבעה ונחתמה על ידי השר הממונה, מזכיר התנועה בשיתוף צוות חברים יפנה לרשם, יציג בפניו את רוח הדברים כפי שבאה לידי ביטוי בדיוני המועצה וישמע את חוות דעתו על המשך התהליך.

 

זאב (ולוולה) שור

מזכיר התנועה הקיבוצית

 

העתק: מנו אלון - יו"ר

 

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים