הזמנה למועצת התנועה הקיבוצית מס' 4, ב-21/5, באפעל בבית חומה
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, dover@tkz.co.il

הזמנה לישיבת מועצת התנועה הקיבוצית (4/2009)

יום ה', 21.5.2009, בשעה 09:00, באולם "בית חומה", אפעל

אביב לשם, דובר התנועה הקיבוצית - 11.5.2009, יז אייר תשס"ט

 

 

על סדר היום:

1.        אישור פרוטוקול המועצה ( 3/2008) מיום ה-14.5.09

2.        מידע - בין מועצה למועצה.

3.        תקציב התנועה.

 

          שימו לב: 

א.  פרוטוקול המועצה בנושא הפנסיה יישלח בנפרד (לאחר המועצה...).

 

מזכירי הקיבוצים/מנהלי הקהילות מתבקשים לוודא את השתתפותם של  צירי/ נציגי הקיבוץ  בישיבה חשובה זו.

 

בברכה,

זאב (ולוולה) שור

מזכיר התנועה הקיבוצית

 

העתק:

עמיקם אסם – תכנון ומידע

 

לתקנון פנסיה - המלצות התנועה
לדף נוסף בנושא הפנסיה שהוציא עמיקם אוסם
לתקציב התנועה - קובץ אקסל
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים