לקראת ישיבת המועצה 14.5.09 - המשך דיון בנושא הפנסיה
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, mazkir@tkz.co.il

לקראת ישיבת המועצה 14.5.09 - המשך דיון בנושא הפנסיה

  א. ודעת המזכירות באשר לנוהל הדיון במועצת התנועה הקרובה (14.5.09) בנושא א. תקנון הפנסיה.

 ב. הצעת מזכירות התנועה בנושא פנסיית המינימום.

 ג. הצעות/ הסתייגויות קיבוצים בנושא "פנסיית המינימום לחברי קיבוצים" כפי שהגיעו אל מזכירות התנועה עד יום א' 3.5.09

 

הערה לפתיחה: אומנם, לפי הכללים, שאושרו כבר במועצת התנועה - הצעות / הסתייגויות לדיון במועצה היו אמורות להגיע עד האחד במאי 2009 (שבועיים לפני כינוס המועצה).

אולם בשל הלו"ז הצפוף בין החגים שבאו עלינו לטובה והשבתות שבאו עלינו למנוחה... נתנו למגישי ההסתייגויות מהקיבוצים עוד "יום יומיים" ואנו, כן, שולחים את כל החומר באיחור קל, באמונה, כי גם כך יהיה סיפק בידי כל קיבוץ לדון בהן ולקבוע לגביהן את עמדתו.

 

א.       א. נוהל הדיון

הדיון בנושא הפנסיה במועצה שתתכנס ב-14.5.09 יתחלק מראש לשני חלקים:

סעיף ראשון – דיון על סעיפי תקנון הפנסיה לצורך אישורו (וזאת בלי קשר לגובה פנסיית המינימום, שלמעשה אינה חלק אינטגראלי של התקנון (כפי שיוסבר בהמשך)

סעיף שני - דיון על גובה פנסיית המינימום, שבפועל כבר נקבעה על ידי הרשם, וכל הצעה לשינוי אם תתקבל תחייב את מזכירות התנועה לפנות אל מוסדות המדינה (השר הממונה והרשם) בבקשה לשנות את הסכום שכבר נקבע., שכן הסמכות הסופית היא בידם.

 

ב.   הצעת מזכירות התנועה בנושא גובה הפנסיה

א.       המזכירות רואה בפנסיית המינימום כפי שנקבעה – 35% מהשכר הממוצע במשק הישראלי – אמנם פנסיה נמוכה, אך כזאת שבה יכולים מרבית קיבוצי התנועה לעמוד. על כן ממליצה המזכירות שלא לקבוע סכום גבוה יותר כפנסיה מחייבת את כולם, פן יהיה בכך משום "גזירה שאין הציבור יכול לעמוד בה".   עם זאת בקיבוצים שיכולתם הכלכלית מאפשרת זאת תפעל התנועה להעלאת הפנסיה לגובה של לפחות 40% מהשכר הממוצע במשק.

ג.         במקביל תמשיך התנועה לפעול פרטנית לכך שקיבוצים, אשר עדיין נאלצים לשלם סכום פנסיה נמוך מן המתחייב בתקנות הערבות ההדדית, יוכלו להגיע לרף המינימום וזאת על ידי איתור משותף של מקורות להשלמת גובה הקצבה.

ד.     בנוסף לאמור לעיל יכין צוות הפנסיה של התנועה ויגיש למועצת התנועה עד חודש דצמבר 2009, הצעה בנושא "פנסיה הוגנת".

 

ג.    ג.  הצעות / הסתייגויות קיבוצים 

1. הצעת קיבוץ גבע שהוגשה על ידי דן פלג ומנחם מזור באישור מזכירות הקיבוץ

"נציגי גבע במועצת התנועה הקיבוצית מציעים בזאת, שהפנסיה המינימאלית לחבר קיבוץ תהיה בגובה של 40% מהשכר הממוצע בישראל".

 2. הצעת קיבוץ משמר העמק שהוגשה על ידי יעל מס מזכירת הקיבוץ

"החלטת אספת הקיבוץ היא, שהקיבוץ תומך בהצעות מזכירות התנועה למועצה בהסתייגות אחת: גובה פנסיית המינימום תחושב על פי 40% מהשכר הממוצע במשק ולא 35% כפי שהוצע".

 

לסיום

הנהלות הקיבוצים מתבקשות לדאוג לכך, שצירי קיבוציהן יגיעו למועצה.

הצירים מתבקשים להביא עמם את טפסי התקנון שחולקו בשעתו לכולם...

ביום המועצה תחולק לכל הצירים חוברת העוסקת בכללי התנהלות התנועה ומוסדותיה, כפי שאלה אושרו במועצה בסוף 2005 וגובשו לחוברת מקיפה וכוללת כל, בעבודתם המסורה והדקדקנית של רן כוחן ויוסי בן שאול, שסיימו את פעילותם בתנועה, והגישו לנו את המסמך הזה כ "עבודת גמר" חשובה וברוכה.

 

ב ב ר כ ה                                                                                             

עמיקם אוסם

תכנון ומידע

                                                                       

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים