דף מידע לקראת 2 מועצות התנועה במאי 2009
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, mazkir@tkz.co.il

דף מידע לקראת 2 מועצות התנועה במאי 2009

                                                                                                              י"ג ניסן תשס"ט

                                                                                                                 7.4.2009                                                                                                                                                                                                                      

                         להנהלות / מזכירויות  קיבוצי התנועה הקיבוצית

                                             לצירי מועצת התנועה

                                          ולחבר הפעילים

 

 

הואיל ועל סדר היום התנועתי עומדים שני נושאים חשובים, שהובטח כי יגיעו לכלל סיכום בתום מחצית שנת 2009, תתקיימנה בחודש מאי שתי מועצות תנועה רצופות כמפורט להלן:

ביום ה' 14.5.09 מועצה שתוקדש לנושא הפנסיה.

ביום ה' 21.5.09 מועצה שתוקדש לנושא תקציב התנועה.

 

נבחנה אומנם האפשרות "לרווח" את המועצות בשבוע נוסף, אך יום החמישי הבא אחרי המועדים הנ"ל הינו ערב חג השבועות, וכל דחייה נוספת אל מעבר לחג הביכורים - מכניסה אותנו כבר לחודש יוני וזה, לכל הדעות, מועד מאוחר מדי שלא יאפשר הגשה בזמן של התקציב כפי שנקבע.

 

הזמנות מסודרות לכל אחת משתי המועצות הבאות (כולל סיכומי המועצה  מ-19.3)  תישלחנה במועד ותגענה, כנדרש, שבועיים לפני כל מועצה.

 

"לבוא שבוע אחרי שבוע" נראה אולי "קשה" במידה מסוימת, אך נראה כי בשל חשיבות הנושאים והצורך לעמוד בהתחייבות שניתנה לציבור ולנבחריו, "שווה" וגם ראוי לעשות את המאמץ וליטול חלק במועצות חשובות אלה בהשתתפות מלאה.

 

                                                    בברכת חג חירות שמח לכל!

    

                                                         עמיקם אסם

                                                    היח' לתכנון ומידע

                                                     /  052-4656506  

                                   osemt@afikim.org.il                                                                                                                  

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים