הזמנה לישיבת מועצת התנועה הקיבוצית, באפעל, יום חמישי, 15.1.09
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, mazkir@tkz.co.il

הזמנה לישיבה מועצת התנועה הקיבוצית ( (1/2009

 תתקיים ביום חמישי, י"ט טבת תשס"ט, 15/1/09, בשעה 09:30

             באולם "בית חומה" באפעל

 סדר היום:

1.      אישור פרוטוקול מועצה  -  5/2008, 13.11.08

2.      דיווחים בין ישיבה לישיבה.

3.     אישור בחירת מזכיר התנועה הקיבוצית לקדנציה נוספת- זאב (ולוולה) שור

4.     בחירת מנכ"ל התנועה הקיבוצית- מרקי לוי (זיקים)

5.      תוכנית העבודה התנועתית 2009 – דיון ב"קריאה שנייה".

6.     תקציב התנועה הקיבוצית 2009 – דיון ב"קריאה שנייה" (יישלח בימים הקרובים).

 

מזכירי הקיבוצים/מנהלי הקהילה/רכזי משק מתבקשים לוודא השתתפותם ו/או השתתפות ציריהם/נציגיהם  בישיבה זו.

 

בברכה,

 

זאב (ולוולה) שור                                גברי ברגיל

 

מזכירי התנועה הקיבוצית

 

קישורים למסמכים הקשורים במועצה
פרוטוקול מועצה 5/2008
תוכנית העבודה התנועתית
תקציב התנועה הקיבוצית - מקורות
תקציב התנועה הקיבוצית - שימושים
החלטת המזכירות בנושא המס התנועתי
קורות חיים של מרקי לוי
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים