ישיבת מועצת התנועה הקיבוצית 13/11: תוכנית עבודה 2009, בחירת מנכ"ל/ית ומנהל תכנון אסטרטגי, רשות העיתון- הרכב שמי, תקציב 2009, מס תנועה
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, mazkir@tkz.co.il

ישיבה מועצת התנועה הקיבוצית ( 5/2008 )

 תתקיים ביום חמישי, ט"ו  חשון תשס"ט,  13/11/08, בשעה 09:30

             באולם  "ליאונרדו" ב"בית התנועה הקיבוצית"

 סדר היום:

 1.  אישור פרוטוקול מועצה - 4/2008

2.   אישור החלטת הצטרפות הקיבוצים לתנועה הקיבוצית.

3.   בחירות:  א. מנכ"ל/ית;  ב.  מנהל תכנון אסטרטגי ומידע לציבור

4.   הרכב שמי -  "רשות העיתון"  - המלצת ועדת כוח אדם.

5.  תוכנית העבודה התנועתית 2009 – דיון ב"קריאה ראשונה"

6.  תקציב התנועה הקיבוצית 2009 – מקורות ושימושים - דיון ב"קריאה ראשונה"

7.  החלטת המזכירות בנושא המס התנועתי

 

 

מזכירי הקיבוצים/מנהלי הקהילה/רכזי משק מתבקשים לוודא השתתפותם ו/או השתתפות ציריהם/נציגיהם  בישיבה זו.

 

בברכה,

 

זאב (ולוולה) שור                                גברי ברגיל

 

מזכירי התנועה הקיבוצית

 

פרוטוקול מועצה 4/2008
תוכנית העבודה התנועתית
תקציב התנועה הקיבוצית - מקורות
תקציב התנועה הקיבוצית - שימושים
החלטת המזכירות בנושא המס התנועתי
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים