הזמנה למועצת התנועה הקיבוצית מס' 4 - 11.9.2008
13.8.2008

 

הזמנה לישיבה מועצת התנועה הקיבוצית (4/2008)

 

תתקיים ביום חמישי, י"א  אלול תשס"ח,  11/9/08, בשעה 09:00

באולם  "בית חומה" באפעל

 

 

על סדר היום:

1.       אישור פרוטוקול מועצה - 3/2008.

2.       דיווחים – בין ישיבה לישיבה.

3.      העיתון הקיבוצי –  "רשות העיתון" - רצ"ב המלצות צוות היגוי (מוזמן: מוקי צור).

4.       המסמך המשותף: קרקעות הקיבוצים – חידוש מדיניות התנועה הקיבוצית.

5.      נהלי בחירת מזכיר התנועה הקיבוצית - רצ"ב הצעת "ועדת הבחירות המרכזית" (מוזמנת: עדנה סולודר).

6.      אישרור נציגי תנועות האם לאסיפת "ניר שיתופי".

 

יו"ר הנשיאות: ארנון קלדניצקי (אפיקים).

  

מזכירי הקיבוצים/מנהלי הקהילה/רכזי משק מתבקשים לוודא השתתפותם ו/או השתתפות ציריהם/נציגיהם בישיבה זו.

 

  

בברכה,

 

זאב (ולוולה) שור       גברי ברגיל

 

מזכירי התנועה הקיבוצית

 

תגובות לכתבה

מסמכים אחרונים - התנועה הקיבוצית


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים