פרוטוקול מועצת התנועה הקיבוצית, מס' 3, מ-15.5.08
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, mazkir@tkz.co.il

פרוטוקול ישיבת מועצת התנועה הקיבוצית (3/2008)

 התנועה הקיבוצית - יום חמישי, י' באייר תשס"ח, 15/5/08 אולם ''בית ברנד'' באפעל

 

 

על סדר היום:

 

א.      דקת דומיה לזכר הנופלים השבוע ב"עוטף עזה"

ב.      אישור פרוטוקול ישיבת מועצה קודמת - 20.3.2008

ג.       דו"ח ביצוע - תקציב 2007

ד.      רבקה וילנד - אישור להמלצת "ו. גיוס רחבה" להארכת קדנציה לתקופה של שנתיים

ה.      העיתונות הקיבוצית - המשך דיון ב"קריאה שניה"

ו.         נהלים לבחירת מזכיר התנועה הקיבוצית - הצעת "ועדת גיוס רחבה" - "קריאה שנייה"

ז.       נוהלי עבודת מוסדות התנועה - נוסח סופי - הצבעה ב"קריאה שניה"

 

א.      דקת דומיה לזכר הנופלים השבוע ב"עוטף עזה"

 

המזכירים: השבוע היה קשה לכולנו. שניים מחברינו נהרגו: ג'ימי קדושים ז"ל (כפר עזה) ושולי כץ ז"ל (גברעם). נכבד את זכרם בדקת דומייה. יישובנו בעוטף עזה עוברים תקופה קשה. למעלה מ-7 שנים הם עומדים בגבורה מול מטחי קאסם, מרגמות וירי צלפים מעבר לגבול., התקופה קשה במיוחד לילדים. אנחנו קוראים בעיתונות על חברים שרוצים לצאת, לעזוב, לברוח. אין מילה אחת של אמת ב"דיווחים" כביכול האלה. החברים בקיבוצים לא עוזבים ולא נוטשים ישובים. לכל היותר הם מבקשים לצאת לזמנים קצובים, להתארגנות נפשית מחודשת. חברינו בקיבוצים יודעים שהם המגן של מדינת ישראל, בעצם ישיבתם ב"עוטף עזה". יחד עם זאת, איננו חוסכים ביקורת מאלה שאמורים לתת פתרונות למצב הנוכחי. לא יעלה על הדעת שמעל 7 שנים לא מצליחים למגן את הבתים, לא מצליחים להקנות ביטחון לחברים שיושבים שם. גם כאשר החליטו על תקציב למיגון, הביצוע מתמהמה. מעל במה זו אנו קוראים לממשלת ישראל לעשות כל מה שביכולתה, בכדי להביא שקט לאזור וביטחון לחברים. הממשלה צריכה לפעול בנחישות בלי להתמהמה, בלי בירוקרטיה של פקידים. עליה לבצע את כל מה שצריך היה כבר להיעשות אתמול ושלשום. בשם כולם אנו רוצים לחזק את כל חברינו ב"עוטף עזה". אנו גם קוראים לחברי הקיבוצים לבקר את החברים ב"עוטף עזה", לארגן קבוצות ביקור לסופי שבוע ולעודד את חברינו וילדינו שם.

 

ב.      אישור פרוטוקול ישיבת מועצה קודמת

 

נשיאת המועצה (תמר וולפין, כפר הנשיא): פותחת את ישיבת המועצה 3/2008 לשנת-2008. נאשר את פרוטוקול המועצה הקודמת, 2/2008.

 

הוחלט: מכיוון שלא היו הסתייגויות ו/או הערות, אנו רואים את פרוטוקול 2/2008 כמאושר.

 

ג.       דו"ח ביצוע - תקציב 2007

 

אפרים שפירא (מעברות, גזבר התנועה הקיבוצית): בעת אישור תקציב 2008, הודעתי כי כעבור 3 חודשים אמסור דו"ח ביצוע על תקציב 2007. להלן הנקודות העיקריות בדיווח. במחצית הראשונה של 2007 עדיין פעלו במקביל שתי הגזברויות של תנועות האם: הקיבוץ הארצי והתק"מ, לפי מפתח של שליש (קבה"א) ושני שליש (תק"ם). במחצית זאת של השנה 2007 שולמו ההוצאות ע"י 'תנועות האם'. במחצית השנייה של השנה פעלה גזברות התנועה הקיבוצית כגזברות אחודה אחת. ככלל, סיימו מחלקות התנועה את ביצוע הוצאות התקציב של 2007 עפ"י התוכנית. היו חריגות מעטות,אבל השורה התחתונה נגמרה עפ"י התקציב שאושר במועצת התנועה במהלך 2007. חלק מהמחלקות תיקנו עצמן עוד במהלך שנת התקציב, אך פה ושם נמצאו מחלקות שחרגו מסיבות כאלה ואחרות. במהלך ההעברה של גזברות והנה"ח התק"ם ל"בית התנועה הקיבוצית" בליאונרדו, עברנו למערכת מחשוב ולתוכנה חדשה. הדבר עיכב אותנו מעט מבחינת יכולת ההפקה של הדו"חות החודשיים. החריגה המשמעותית והגדולה בתקציב נוגעת לגופי "ברית התנועה הקיבוצית". מדובר בסכום גדול מאד: שני מיליון שבע מאות ₪ מעבר לתקציב המאושר. ערכנו השנה עבודה בדיקה יסודית בכל גופי "הברית" ובעקבותיה אושרה תוכנית הבראה. אני משוגנע כי הגענו לקצה גבול היכולת להמשיך ולסבסד את גירעונות "הברית" מהתקציב התנועתי. נתקשה מאד להמשיך בהעברות חריגות. שמונים ושבעה אחוז (87%) מכלל הקיבוצים שילמו את מסיהם לשנת 2007, או לחילופין, הגיעו להסדרי תשלום ופריסת החוב לתנועה. מה שמתסכל ומרגיז, זה שמקרב אותם 12% מהקיבוצים שלא הסדירו בכלל את מסיהם לתנועה, לא מעט מהם נכללים דווקא בין הקיבוצים העשירים והמבוססים ביותר בתנועה. המזכירות תקיים בקרוב דיון האם לפרסם ברבים את שמותיהם של הקיבוצים הללו.

 

את שנת התקציב 2008 התחלנו ברגל ימין. עד כה, (אפריל ) נתקבלו תשלומים מ-53% של הקיבוצים, שזהו 60% מהסכום המתוכנן לתקופה. זה בהחלט נתון מעודד. בכל מה שנוגע לסכומים שמתוכננים להתקבל מהארגונים האזוריים (5.5 מיליון שקל), העניין עדיין לא סגור לחלוטין. יש בהחלט תקווה להסדרת העניין בתקופה הקרובה. בינתיים אנחנו פועלים להשיג הלוואת גישור, על מנת שנוכל לעבור בשלום את התקופה של החודשים הקרובים ולחזור למקורות המקוריים. לסיכום, לא פעם אנחנו מואשמים באופטימיות יתר, לגבי האפשרות לעמוד בתקציב המתוכנן. אין כאן שאלה של אופטימיות או פסימיות. השאלה היא האם ממשיכים בפעולה נחושה לגיוס המקורות החסרים עדיין, למען המשך קיום הפעילות התנועתית, או שמרימים ידיים, מכריזים על כישלון מראש, על חיסול פעילויות. עמדתנו היא לבחור בחלופה הראשונה. ב-2007 חל מפנה חיובי של הקיבוצים, ביחס לתשלומי מסי התנועה. גם בארגונים האזוריים וגופים כלכליים קרובים חל מפנה חיובי כלפי התנועה. קיים סיכוי טוב לגיוס הכספים החסרים ולקיום הפעילות המתוכננת של 2008. אם חלילה לא נצליח - או אז נחזור חזרה למועצה ונבקש לקבל את הנחיותיכם.

 

תמר וולפין - יו"ר: אני מעבירה למזכירות את ההצעה לפרסם את שמות הקיבוצים שהם סרבני תשלום.

 

ד. רבקה וילנד - אישור המלצת "ו. גיוס רחבה" להארכת קדנציה בשנתיים נוספות

 

מיכאל קישון: כפי שראיתם בנייר המצ"ב: "נוהלי עבודת המוסדות הנבחרים של התנועה הקיבוצית". גיוסה הראשוני של רבקה וילנד, רכזת אגף חברה, נעשה על פי הנוהל הישן. כך גם ההחלטה הנוגעת לעניין הארכת הקדנציה שלה לתקופה נוספת. נוהל ההארכה תואם גם את הנוסח החדש, כפי שאושר כבר ב"קריאה ראשונה" במועצת התנועה, מסוף שנת 2006. ועדת גיוס רחבה ממליצה להאריך את הקדנציה לרבקה וילנד בשנתיים. נוספות. אנחנו מבקשים את תמיכת המועצה בהמלצת ועדת גיוס רחבה.

 

תמר וולפין - יו"ר: האם יש מישהו מהצירים שמתנגד להמלצת "ועדת גיוס רחבה" להאריך את תקופת הקדנציה של רבקה וילנד, כרכזת אגף חברה, לתקופה של שנתיים נוספות.

 

הוחלט: לאשר את המלצת ועדת גיוס רחבה להאריך את כהונתה של רבקה וילנד בתפקיד רכזת אגף חברה, לתקופה של שנתיים.

 

ה. העיתונות הקיבוצית - דיון ב"קריאה שניה"

 

המזכירים: להזכירכם, אנחנו עתה בנושא העיתונות הקיבוצית. זאת "קריאה שנייה" בנדון. "הקריאה הראשונה" התקיימה במושב הקודם של מועצת התנועה ומשם הועברה לדיון נוסף במזכירות התנועה. אנחנו מגיעים היום לקריאה שנייה ולהצבעות. בנוסף להצעת המזכירות הגיעו לכאן שתי הצעות נוספות: הצעה של גיורא פורמן (מעברות) והצעה של אמציה רייז (עין המפרץ). בהמשך הם יעלו לומר את הדברים שלהם.

 

הקשבנו קשב רב לדיון הקודם שהתקיים לפני כחודש, כאן במועצה, בנושא העיתונות הקיבוצית. היה בדיון 'מיקס' של הרבה מאד דברים, הרבה אמוציות, הרבה רגישויות, אבל יותר מזה, הרבה חששות. אנו מבינים את החששות. יחד עם זאת, אנו מציעים לחברים לא לשים את כל הדברים ב"סל אחד" ולא לאיים ולהפחיד. אין שום קשר בדיון בנושא העיתונות לנושא תנועות הנוער. חברים קמים ומזהירים כי זהו תהליך שמתחילים אותו כאן ומסיימים אותו אי-שם... גם כשאוחדו איחוד הקבוצות והקיבוצים והקיבוץ המאוחד לתנועה חדשה בשם תק"ם, איש לא הציע אז לאחד את תנועות נוער. כאמור, יש כאן רגישויות וחששות. אנשים אוהבים את המסורות, את מה "שהיה". לפניכם מונחת הצעה ברורה ביותר. לא נחזור על הדברים שנאמרו כבר בדיון הראשון. הבה נעבור להצעת המזכירות. כל מילה חשובה פה, לא רק מה שכתוב בהצעה, אלא בעיקר במה שלא כתוב בה. אנו חושבים שההצעה הזאת, כפי שהיא באה לכאן, יכולה לאחד את הדעות והעמדות השונות. כל מי שרוצה היום להתחיל בפרשנויות - מחטיא את העניין. אנחנו תנועה פלורליסטית. יש לנו דעות שונות ויש לנו גם עיתונות חופשית וכלי תקשורת היום ובעתיד.

 

אנו נקרא לפניכם את הצעת המזכירות, כפי שהיא מנוסחת כאן:

 

"המועצה מחליטה להקים שני צוותים. צוות ראשון, שעליו יוטל לסיים את המשא ומתן עם "ידיעות אחרונות" (ידיעות תקשורת) על הוצאת העיתון הקיבוצי. צוות שני, צוות היגוי שיכין טיוטת הצעה בכתב שתובא לדיון במזכירות התנועה ותכלול את הפירוט הבא: הצעה שמית להרכב הרשות הציבורית של העיתון, סמכויות הרשות הציבורית, הצעה לשם העיתון, הצעה שמית לעורך, הצעה שמית של חברי המערכת. רשות העיתון תיבחר שמית ע"י מועצת התנועה. לאחר שתיבחר, היא תכין הצעה לדיון שיתקיים במועצת התנועה על האפיון הרצוי לעיתון, שעיקר תפוצתו,תהיה למגזר הקיבוצי-התיישבותי, וכן גם רעיונות על הגברת התפוצה למרב חברי הקיבוצים. צוות ההיגוי וצוות המשא ומתן יהיו מתואמים ויפעלו בשיתוף פעולה. מזכירות התנועה תעודד כלי תקשורת תנועתיים שונים, הבאים לבטא את היותנו תנועה פלורליסטית." לא סותמים פיות וגם לא רוצים עיתון "מטעם".

 

הצוות האמור לסיים את ניהול המשא ומתן עם "ידיעות תקשורת", יכלול את החברים הבאים: גזבר התנועה אפרים שפירא וחיים ילין שניהל בזמנו את המשא ומתן הראשוני. הצוות יהיה מתואם עם צוות ההיגוי השני ווכן עם מזכירות התנועה. בצוות ההיגוי השני ייקחו חלק החברים/ות הבאים: מוקי צור (עין גב); אבישי גרוסמן (עין שמר); אסיה מרגוליס (נגבה); שמעון הלמן (אפיקים); אמרי רון (משמר העמק); אמירה הגני (גן שמואל). יצורפו עוד שני חברים נוספים אחרי הדיון במועצה.

 

גיורא פורמן (מעברות): ההצעה על פלפוליה מאפשרת כל מיני פירושים, גם בנוסח הפלורליסטי המרחיב ביותר. אני בהרגשה קשה בנושא. היה דיון במועצה הקודמת ולא התקבלה החלטה חד-משמעית. דחו את ההחלטה למועד של ישיבת מועצה נוספת. חשבתי אז לתומי, שיהיה מספיק זמן לעכל, לחשוב, לסגור עם האנשים. יש כאן מיעוט גדול שחושב שאלה הן הצעות מוטעות. הנה היום, כאילו שכבר התקבלה ההחלטה, וכל מה שנשאר עוד זה לקבוע זה איך יוצאים מההחלטה הזאת קדימה, למימוש, כאשר בפועל היא עדיין לא התקבלה כלל... לכן, אם רוצים לדון היום בהצעת המזכירות, קיימת גם האפשרות לדון בהצעתי מהפעם הקודמת: דחיית הדיון לפחות בשנה. לחילופין, אם לא תתקבל ההצעה הזאת, צריך להצביע היום: האם יוצרים מכשיר תקשורת אחד שמאומץ ע"י התנועה וכל יתר מכשירי התקשורת הפלורליסטים האחרים הם רק "פרטיזנים", או שמשאירים את המצב כפי שהוא היום. עד כאן הצעתי על סדר ההצבעות הרצוי. אינני חושב שנכון יהיה להחליט ב"רוב", עם מיעוט מתנגד גדול ובתוך סערה גדולה. הקריטריון החשוב ביותר שצריך להיות כלול בהחלטה שתתקבל: חופש ביטוי אמיתי למגוון דעות רחב, גם אם וכאשר נובעת ממנו מידה מסוימת של 'אופוזיציה' לממסד התנועתי. פלורליזם זו לא רק אמירה מן הלשון והחוצה. צריך שהיא תראה אמיתית, דווקא בתקופה הסוערת הזו. אני מבקש שההצבעה היום תיערך לפי הסדר שהצעתי.

 

המזכירים: גיורא פורמן מציע לדחות את הדיון לפחות לשנה. אנו מתנגדים לדחייה. מקובלת עלינו אמירתו של גיורא פורמן, שאלף פרחים יפרחו וכי רצויים לנו עוד ועוד אמצעי תקשורת וביטאונים וכו'. אבל עם כל הכבוד, זה לא קשור כלל לנושא שעל סדר היום. חברים צריכים להבין שאנחנו נמצאים בתקופה קריטית של מיזוג תנועות. בתקופה כזו ממזגים דברים עם המון רגישויות. אם הייתם יודעים כמה טלפונים אנחנו מקבלים בתקופה האחרונה על מיזוג של תאגידים. אומרים לנו: נחכה עוד שנה שנתיים; מסדרים אותנו, חוטפים לנו, לוקחים לנו; המון פחדים. יחד עם זאת, לדחות את הדיון לעוד שנה זה להפיל היום את הנושא. צריך לדעת את זה. צריך אומץ לב להכריע היום: מקבלים את הנושא או שמורידים אותו לעד מעל סדר היום. אנו פונים אליכם חברים, להצביע ולקבל החלטה עוד היום.

 

הנשיאות: מי בעד להמשיך בדיון ולקבל החלטה היום ומי בעד לדחות את הדיון לפחות בשנה?

 

הוחלט: 68 בעד לקבל את החלטה היום ולהמשיך בדיון; 24 בעד לדחות את המשך הדיון בלפחות שנה. ממשיכים בדיון.

 

הערה: אמציה רייס (עין המפרץ) ביקש להוסיף לסעיף מספר 1 בהצעת המזכירות את המשפט הבא: "וזאת מבלי לפגוע בהפקת "הדף הירוק" ע"י עיתון "מעריב", עפ"י ההסכם הקיים ביניהם".

 

דדה (גן שמואל): אני בעד השארת שני העיתונים הקיבוציים. זאת תהיה טעות פטלית לחסל אותם. היה ויחליטו שהולכים על עיתון אחד, כל שאני מבקש זה שיתקיים נוהל מסודר של מכרז. המזכירים כבר החליטו שהמהלך מכוון לעבר "ידיעות אחרונות". מי אמר שזה חייב להיות כך? אולי עדיף שזה ילך ל"הארץ"? אולי למישהו אחר. למה צריכים לקבל החלטות דווקא עכשיו? מדוע לא נודיע על מכרז פתוח, עם כל מה שמשתמע מכך. אני שואל רק שאלה אחת: נניח שיחליטו ללכת עם "ידיעות אחרונות", הרי בהחלט יכול לקרות ש"מעריב" בכלל לא ישאלו אותנו אם להוציא עיתון כזה אחד. הם יוציאו כל מה שהם רוצים. ובכלל, למה רוצים למחוק כה מהר את היתד האחרונה שנשארה מ"הקיבוץ הארצי"? אין שום סיבה למחוק את מה שהיה. אנשים שיושבים כאן לא יכולים להיפרד מזה. יש חשיבות גם לסמלים.

 

דורון ליבר (מצר): בדיון הקודם שערכנו בנושא זה ניסיתי לסחוט אתכם רגשית. זה לא כל כך הלך כמו שזה עובד בקיבוץ שלי. הצעת המזכירות היא הצעה שיכולה להתקבל, עם התוספת ועם התיקון של אמציה רייז. אין לי בעיה שההצעה של המזכירות תתקבל, ובתנאי ש"הדף הירוק" ימשיך להתקיים. לכן, אם נקבל את התוספת של אמציה, אני אתמוך בהצעת המזכירות.

 

יהודה טל (רמת יוחנן): בדיון הקודם אמרתי, שאם יש הבדלים אמיתיים בין העיתונים, בוודאי שעל רקע איחוד התנועות צריך לאחד אותם, ואם אין כל הבדלים בין העיתונים, אז על אחת כמה וכמה שאין שום סיבה שיהיו שני עיתונים נפרדים. אני רוצה להוסיף ולומר, כי צריך לעשות אבחנה בין תכנים למבנים. אם אנחנו עכשיו בתנועה מאוחדת, הרי שמתחייב במפורש עיתון אחד. אכן, יש בהחלט מקום לויכוח לגיטימי וחיוני: איך להרחיב את התקשורת הקיבוצית, כיצד לשפר אותה, באיזה אופן לתת ביטוי כזה וביטוי אחר. אבל עם זאת, כולם צריכים להבין שאנחנו נכנסנו כבר לשלב של איחוד התנועות. מדובר בהצעה בעיקר על שלב ארגוני. על התכנים אני מקווה שנמשיך להתווכח, לשפר, להרחיב ולהעמיק. לכן צריך לתמוך בהצעה, ויחד עם זאת להמשיך ולקיים כל הזמן דיאלוג פתוח, על תכנים ורעיונות.

 

מיכאל קישון (שמרת): אקריא מכתב ששלחתי למזכירים ותשובתם למכתב. המכתבים ייקראו בקיצורים המתחייבים. להלן נוסח המכתב: לקראת הדיון במועצת התנועה אבקש להעלות מספר שאלות כדי להבין טוב יותר את הצעתכם: האם התנועה תאסור על העיתון השני להיקרא "הדף הירוק"?; האם התנועה תעביר/לא תעביר פרסומים או מודעות לעיתון השני, ואם כן האם באופן זהה?; האם העיתון השני ייתן במה לפרסומי הדובר? האם התנועה תמשיך ותשתמש בבמה זו?; האם גופים בתנועה כמו "הזרם השיתופי", אגף המשימות, תנועות הנוער, וכו' יוכלו לפרסם בעיתון השני?, האם זה יהיה בניגוד להסכם?; מה יהיה מחיר העיתון החדש?; במידה והעיתון יפסיד, האם מחיר העיתון יישאר עפ"י המחיר שייקבע בהסכם או שהוא יוצמד לעליית מחירי עיתונים, עפ"י שיקולי "ידיעות אחרונות"?; האם בהסכם קיים סעיף כי העיתון יישאר קיבוצי וכי הוא לא יהפוך לעיתון משותף עם המושבים?; האם כתבי עיתון "הקיבוץ" והעורך יקבלו עדיפות בקבלה לעבודה לעיתון החדש, בעקבות עבודתם היום ב"ידיעות" או שכל העיתונאים – משני העיתונים - יפוטרו וכך גם העורכים, ולאחר מכן ייעשה מכרז חדש ופתוח לכולם?; הוספתי וכתבתי כי הנקודה החלשה של "הדף הירוק" היא בכך שהעיתון אינו מחולק באותם תנאים בכל קיבוצי התנועה. לכן, חלוקה לכל קיבוצי התנועה צריכה להיות תנאי ראשוני להמשך המעורבות במו"מ. תשובת המזכירים הייתה קצרה: "רוב השאלות העולות במכתבך הנן חלק מהמו"מ המתנהל עתה עם "ידיעות אחרונות", במידה ומועצת התנועה תאשר את המהלך. חשוב לנו להדגיש שהכוונה היא לעיתון קיבוצי, שבשום אופן לא יהיה משותף עם המושבים. אם אכן יוקם העיתון החדש, לא תהיה בו שום העדפה לעורך או לעיתונאים מעיתון "הקיבוץ". הכוונה היא לעיתון חדש, שיהיה לו שם חדש. עורך העיתון והמערכת ייקבעו ע"י "רשות" העיתון. במידה ויוחלט על הקמת העיתון הקיבוצי החדש, ב"ידיעות תקשורת", לא נוכל לשלול את זכותו של "מעריב" להמשיך ולהוציא עיתון עצמי משלו". אני מציע כי בכל מקרה, טרם שיחתמו על ההסכמים, הם יובאו למועצה לדיון מסכם.

 

אייל רייז (כפר מסריק): יש פה היבט רגשי, בכל מה שקשור לזהות 'שלעבר' עם הסתכלות על ההווה ועם פרספקטיבה לעתיד. דווקא בצמתים ובנקודות ההכרעה בתהליך איחוד התנועות, צריך להבין ולכבד עוד יותר את השונות, גם אם היא במיעוט. זאת, כדי שמה שמתיימר להיות ה"ביחד" אכן ייצור באמת ובתמים את החיבור בין "בית" ובין "דרך". צריך להבין שבחיים יש מעגליות. זאת אומרת, מי שחושב שהוא יכול להכריע כאן ולא יהיה לכך איזה שהם הקשרים מעבר לזה, אני חושב שהוא מטעה את עצמו ואת האחרים.

 

 יואל מרשק (גבעת השלושה): אני שמח מאד שהמזכירות שינתה את דעתה מאז המועצה הקודמת. בהצעה הנוכחית לא מדובר עוד על איחוד עיתונים. מדובר כאן על עיתון אחד וכן על האפשרות ש"הדף הירוק" ימשיך להופיע. מי שחשב שיהיה רק עיתון אחד ברחבי התנועה הקיבוצית טועה לחלוטין. הצעת המזכירות קובעת: אנחנו מאפשרים לכלי תקשורת תנועתיים נוספים להמשיך ואנחנו מעודדים אותם. במקום להביא הצעה לאיחוד העיתונים, הובאה לכאן היום הצעה על יותר ויותר עיתונים. גם מזכיר התנועה קם ואמר כי הוא בעד שלושה וארבעה עיתונים. אני שמח שהמזכירות החליטה לשדרג ולהוציא עיתון מכובד. אני בעד הוצאת עיתון חדש וחזק, שתהיה לו השפעה ויהיה לו היקף קוראים יותר גדול. אם הייתי חושש שסותמים פה את הפיות, אם הייתי חושש שהולך להיות מזכיר אחד, דעה אחת, עיתון אחד - הייתי מצביע נגד. זאת הפרשנות שלי להחלטה המונחת לפנינו. אם מישהו חושב אחרת - שיקום ויגיד ואז נצביע בין שתי הפרשנויות.

 

אלישע שפירא (עין השופט): בעת הדיון במזכירות, כאשר הוצג הנוסח הקודם, הצעתי שתי תוספות להצעת ההחלטה ההיא. הפעם החלטתי לוותר עליהן. עם נוסח ההצעה, כפי שהיא מוגשת היום, אני יכול לחיות. יש אמנם ויכוח על הפרשנות. אך כאמור, אני רואה את ההצעה ככזו שאפשר לחיות אתה, למרות הפער בפרשנות. ממילא, 'החיים' יובילו אותנו עוד להחלטות רבות ונוספות בהמשך. לכן מבחינתי, הפער בפרשנות הוא לגיטימי. לא במקרה הצעת המזכירות איננה מדברת על איחוד וגם לא אמרה מילה על כך שסוגרים עיתונים. להפך. הצעת המזכירות מדברת על כך שמעודדים גם עיתונים נוספים, וכי מקימים צוותים להמשך הטיפול בנושא. אלה הדברים המפורשים היחידים שהמזכירות אמרה. על כל השאר נמשיך לדון ולהתווכח. על שני דברים אני מוכרח להגיב. עם כל הערכה שלי ליהודה טל, אני חולק על דעתו שיש יתרון לעיתון אחד. זה פשוט לא נכון. זה לא משרת את איחוד התנועה. לעיתונים השונים יש יתרון. היתרון נובע מהמסורת, מקהל הכותבים, מקהל הקוראים, מהרגלים וכיו"ב. ההערה השנייה היא כלפי ולוולה לנוכח הטיעון שהוא חוזר עליו היום פעם שנייה, לגבי פחדים או הפחדות או הקשר לתנועות הנוער. אני מוכרח להבהיר את העניין. אף אחד לא חושב שמישהו מתכוון לסגור את תנועות הנוער או לאחד אותם או לבטל אחת מהן. איש לא העלה את הטיעון הזה כאן. הטענה לגבי תנועות הנוער הייתה רק בהקשר אחד: האם מישהו חושב שיש יתרון לתנועה קיבוצית אחת שתהיה לה תנועת נוער אחת? לא, כולנו חושבים שיש יתרון לכך שלתנועה הקיבוצית האחת יש ארבע תנועות נוער, כל אחת עם הגוונים ועם התרומות הייחודיות. רק במובן הזה גם אני וגם אחרים דיברנו על היתרון של שני עיתונים או של יותר עיתונים, לא משום שמפחדים ממשהו ולא משום שחוששים, אלא מפני שדווקא הריבוי בעניין הזה הוא רק לטובה. בסופו של דבר, גם אם המשא ומתן עם "ידיעות אחרונות" יצליח וגם אם נקבל את התנאים הטובים ביותר שאנחנו רוצים, "מעריב" כבר הודיע לנו באופן הכי מסודר והכי רשמי, במכתב, שהם ימשיכו להוציא את "הדף הירוק". השאלה שנצטרך לדון בה, מתוך הנחה ש"הדף הירוק" ימשיך לצאת ע"י "מעריב", עד כמה אנחנו נרצה להיות מעורבים. במובן הזה אני חושב שהתוספת שאמציה רייז ביקש היא לא נחוצה. כי מה נגיד? שאנחנו נתנכל ל"מעריב"? שאנחנו נצר את צעדיו? אז למה בכלל להביא להצבעה דברים שהם חסרי שחר. אגב, גם לא שואלים אותנו מה אנחנו יכולים או צריכים להגיד. לכן אני חוזר ואומר שההצעה הזאת, על מה שיש בה ועל כל מה שאין בה, לרבות המעורפלות שלה, היא הצעה שמקובלת עלי. אני יודע ומשוכנע שעוד יהיו ויכוחים גדולים בעתיד.

 

עמי מגן (מסילות): למען הגילוי הנאות אני רוצה לומר, שאני עובד ב"משקי הקיבוצים". בתוקף תפקידי, אני איש הקשר עם העיתונות הקיבוצית. זהו הגוף המסחרי שמפרסם הכי הרבה בתשלום, באופן רציף בשני העיתונים. הבוקר ספרתי ארבע וחצי עמודי פרסום בשני העיתונים. רק מי שיודע כמה עולה עמוד פרסום, יכול להעריך עד כמה "משקי הקיבוצים" מממן את שני העיתונים הללו. לכן, לומר שהעיתונים לא עולים לנו כסף, זה פשוט לא מדויק. לעצם הנושא, הדיון כאן הוא לא על תקשורת. הדיון הוא בין אלה שהבינו ש"חצינו את ים סוף" ואנחנו כבר בתנועה מאוחדת, לבין אלה שכל הזמן מנסים עדיין למנוע את השלמת תהליך האיחוד. נכון שקשה מאד לאחד גופים כלכליים גדולים. אני מבין את זה. העיתונים הם בסך הכל הבבואה לויכוח הזה. כאשר אתה מגיע לקיבוצים ואתה מדבר על תנועה מאוחדת, השאלה הראשונה שנשאלת ע"י החברים הפשוטים וגם ע"י בעלי תפקידים: מדוע העיתונים הקיבוציים אינם מתאחדים. אם הייתי בא כחבר "הקיבוץ הארצי" לפני שבע, שמונה שנים למזכירים לשעבר של הקיבוץ הארצי ואומר להם שברצוני להוציא עיתון נוסף לתנועה, התשובה אז הייתה ברורה לחלוטין. היו אומרים לי: הכול טוב ויפה, אבל את ברכתנו לא תקבל. לכן, מי שהיום מתנגד לקיומו של עיתון אחד לתנועה אחת, ראוי שיפשפש כיצד היה מגיב בעבר. אז לא היה עולה אפילו על הדעת שתנועה אחת, כמו הקיבוץ הארצי, למשל, תוציא מטעמה שני עיתונים. לכן, אם הויכוח הוא רק על תקשורת חופשית לא איכפת לי שיהיו לנו שני עיתונים. בזה אני מסכים לדעתו של אלישע. אבל בתור אחד שביום רביעי קורא את שני העיתונים ורואה שם את המחזור האדיר של הידיעות, רואה את הבזבוז בדמות של מודעות כפולות, את בזבוז הכסף והנייר ושומע את חברי הקיבוצים, אני חושב שצריך להצביע פה היום על המהלך שהציעה המזכירות. לכן, אני מציע לתמוך בהצעת המזכירות. בהקשר זה אני חושב שראוי גם לשמוע ולהתחשב בשיקול דעתם של אלה שמממנים את העסק הזה - למעלה ממאתיים אלף שקל בשנה על שני העיתונים.

 

עזרא רבין (געש): עם הגיל החששות נעשים חזקים יותר. בפעם הקודמת דיברתי על זיקות אל העבר. אני חושב שזה פועל אצל כולם. מי שמתקומם נגד זה יש לו בעיה. לכל אחד מאתנו יש כמה וכמה זיקות. בתחום התנועתי הזיקות ימשיכו, עד שאנחנו נעלם או עד שהמסורות ייעלמו. אני רוצה לדעת האם תהיה חזרה אל המועצה, לאישור ההסכם, כאשר הכול כבר יהיה מגובש. אני מציע שזה יהיה חלק מהחלטות הסיכום של הסעיף הזה. אני מציע שלא נקל על עצמנו. אם נשארו שאלות ללא תשובה, אז מין הדין שהדברים האלה יובאו לידיעה ולאישור סופי של מועצת התנועה. אני יוצא מהנחה שהדבר הזה יתקבל. אם לאו - אני אצביע נגד ואקרא לחברים נוספים להצביע נגד. ובכלל, תנו זמן לדברים. להביא את הנושא הטעון הזה להכרעת מועצה מייד אחרי המועצה הקודמת, זה מעיד, לדעתי, על חוסר הקשבה ועל חוסר האזנה וגם על חוסר הבנה לתהליכי האיחוד. נניח שהדבר הזה מפריע למיעוט קטן שמרגיש את עצמו נפגע, אז מה החיפזון? מה היה קורה אם זה היה לוקח עוד קצת זמן.

 

יוסי בן-שאול (מעברות): אף על פי שאני חבר מזכירות והייתי שותף להחלטה שהובאה פה, אני חושש מעט כשאני שומע את דברי אלישע שפירא ויואל מרשק. הבעיה היא שהצעת ההחלטה של המזכירות ניתנת לפרשנויות רבות מדי. הקרב על הפרשנות הנכונה יתחיל מיד אחרי שנצא מפה. לכן, הכנסתי בקשת תיקון להצעת המזכירות. העברתי את הצעתי לנשיאות, אך זו ביקשה ממני לוותר. אני בכל זאת אקריא אותה, אם כי לא אדרוש להצביע עליה. הצעתי היא להחליף את השורה הראשונה בהצעת המזכירות בנוסח הבא: "המועצה מחליטה כי מעתה ואילך יהיה לתנועה עיתון אחד גדול ומשופר ולפיכך תקים שני צוותים" - הנוסח בהמשך זהה להצעת המזכירות. משפט בנוסח זה היה מונע פרשנויות מיותרות. הוא ברור וחד משמעי. לסיום, הערה ליושבת ראש הנשיאות. בכל ישיבת מועצה ישנם מספר חברים שעולים לדבר, והנשיאות אינה מגבילה את זמן הדיבור שלהם, בעוד שהיא עושה זאת לגבי חברים אחרים. אני מציע לקבוע הגבלת זמן שתחול על כולם, ללא יוצא מן הכלל.

 

שלמה גלזר (ניר דוד): הייתי כשמונה שנים עורך "הדף הירוק". סיימתי לפני שנתיים. רק כמה עובדות, כדי שההחלטה לא תתקבל רק על בסיס של נוסטאלגיות ורגש. ראשית, מי שחושב שיש לנו שליטה על עיתון "הדף הירוק" טועה טעות חמורה. כבר מזמן אין לנו עליו שליטה. לפני כחצי שנה מינה "מעריב" עורכת משנה לעיתון, שהיא כלל לא חברת קיבוץ. הם לא שאלו אף אחד ב"קיבוץ הארצי". הם מינו גם רכז כתבים שהוא איננו חבר קיבוץ. גם כאן לא שאלו אף אחד ב"קיבוץ הארצי". זהו המצב. שנית, אמציה רייז יכול להעיד שאין "רשות הדף הירוק". היא כלל לא מתכנסת, היא לא קיימת. ככה שגם בהיבט הציבורי, בעצם לא ברור בכלל למי יש שליטה על "הדף הירוק". "מעריב" כבר מזמן נפרד מאתנו. נוח להם בהחלט להמשיך בפורמט הנוכחי, משום שהוא מאד זול מבחינתם. הם לא צריכים אותנו. להם בכלל לא חשוב מה שאנחנו נחליט פה. אי אפשר לנהל ביזנס ועסקים רק על רגש ונוסטאלגיה. בתקופת כהונתי כעורך "הדף הירוק", היו ארבעה ניסיונות לאחד את העיתונים הקיבוציים. מה שיש היום ולא היה אז, זו הצעה טובה מ"ידיעות אחרונות". חבל יהיה להחמיץ את ההזדמנות. כדאי לאמץ את הצעת המזכירות ולתת 'אור ירוק' למי שמנהלים בשמנו את המו"מ.

 

המזכירים: להזכירכם, ה"קריאה ראשונה", במועצה הקודמת, הייתה מאד ממצה וארוכה. אמרנו בתום הדיון אז, כי ניתן את הזמן הנדרש ואת היכולת למצות את ההידברות שבין "קריאה ראשונה" ל"קריאה שנייה", במטרה להגיע להסכמות רחבות, ככל שניתן. היה חשוב לנו למצות את ההידברות ורק אז להכריע. סיבה נוספת: חלון ההזדמנויות העסקי עומד להיסגר. אנחנו יודעים שהזדמנות עסקית נמצאת על השולחן רק זמן מסוים. מתישהו היא נופלת. אי אפשר למשוך את זה יותר. אם היינו מושכים זמן, כל העניין פשוט היה מתפוגג לנו לנגד עינינו. לכן, צריך לראות מהו העיקר.

 

זיהינו ב"קריאה הראשונה" שלוש שלושה "זני חששות". הראשון היה בנושא של: קיבוץ ארצי - תק"מ. אנחנו רוצים לקבוע, כי גם "הדף הירוק" וגם עיתון "הקיבוץ" מגדירים את עצמם כבר כמה שנים טובות כשבועוני התנועה הקיבוצית, לא של הקיבוץ הארצי ולא של התק"ם. חשש שני, שהנה, "הדף הירוק" ייסגר ויעלם לעד ואילו עיתון "הקיבוץ" ימשיך ויישאר על כנו. זה לא המצב. אנו מדברים פה במפורש על עיתון חדש ושם חדש ומערכת חדשה. שלישית, הועלה החשש מפני 'השתלטות' מזכירי התנועה על עמדות/דעות המערכת. הסברנו אז ואנו חוזרים על כך גם היום, שהמזכירים לא שולטים כלל במערכות העיתונים. הם בקושי מדברים עם העורכים. העורכים יכולים לפרסם מה שהם רוצים, בחופשיות מוחלטת.

 

היה ברור לנו שצריך להבהיר את העניין כולו, ולכן אנו מציעים להקים "צוות היגוי", ראו הדף המוצע. בעצם הצעד זה קיימת מעין "הצהרה" מפורשת, שלא המזכירים ולא המזכירות מתכוונים להתעסק בעניין הזה. יהיו בצוות א/נשי ציבור – חברים וחברות - מוכרים ומכובדים, שאינם שייכים למחנה כזה או מחנה אחר. אנו רוצים לבצע את המהלך כולו בשקיפות הכי גדולה שאפשר. אין לנו שום כוונה ל'סגור' עיתונים. אם "מעריב" יחליטו להמשיך ולהוציא עיתון, מבחינתנו זה בסדר גמור.

 

לכן, בסיכום, אנחנו חושבים שצריך לקבל אותו את הנוסח המוצע. הוא משאיר מקום גם לעיתון הנוסף. כשמדברים על עסקי תקשורת, קיים הבדל אדיר בין "ידיעות אחרונות" ל"מעריב". "ידיעות" הוא העיתון הגדול במדינה תרתי משמע. מבחינת התקציבים, קיבלנו מהם אופציה שלא נקבל דומה לה פעם נוספת. את N.R.G ("מעריב") קוראים כמאתיים אלף איש ביום. את וואי -נט קוראים כמיליון מאתיים אלף איש ביום, בכל העולם. היתרון כרגע הוא לכיוון "ידיעות", מתוך כוונה למצות אתם את המשא ומתן. אנחנו לא ממשיכים עם עיתון אחד ומפסיקים עם עיתון שני. אנחנו מתחילים עם עיתון חדש. אנחנו רוצים להשפיע בתקשורת. טעות לספור את יכולת ההשפעה שלנו בתקשורת עפ"י מספר העיתונים. צריך לבחון את יכולת ההשפעה שלנו בתקשורת, עפ"י חוזק הכלי התקשורתי שאנחנו מחזיקים בידינו. יש לנו הזדמנות ליצור עיתון חדש, עם היקף מימון גדול יותר (90,000 ₪ לגיליון), עם 64 עמודי תוכן ועם חיבור ל-וואי-נט. אם לא נתפוס את ההזדמנות הזו, נצטער מאוחר יותר. הזדמנויות צריך לקטוף. הן לא חוזרות. אנו מציעים לקבל את ההחלטה כפי שהיא.

 

הנשיאות: נקיים הצבעה. שישים ושלושה בעד הצעת המזכירות. אחת עשר – נגד.

 

הוחלט: מועצת התנועה מאשרת כלשונה את נוסח ההצעה שהונחה לפניה ע"י מזכירות התנועה.

 

ו. נהלים לבחירת מזכיר התנועה - המלצות "ועדת גיוס רחבה"

 

מיכאל קישון: מונחת לפניכם הצעת/המלצת "ועדת גיוס רחבה", לקביעת נוהלי בחירת מזכיר התנועה הקיבוצית., הנושא הועלה כבר בעבר "בקריאה ראשונה". רוב הדברים היו מקובלים גם בפעם הקודמת ואין טעם לחזור עליהם. רק להזכיר, הבחירות אמורות להתקיים בשבוע השני של חודש פברואר 2009. חבר שרוצה להעמיד את מועמדותו, צריך שגם קיבוצו יודיע בכתב על תמיכה וכן גם מאתיים חמישים חברים (250) יחתמו על תמיכה במועמדותו. תוקם/תיבחר "ועדת בחירות", שתמנה 8 נציגי ציבור ויהיו בה גם יועצים (נציג המחלקה המשפטית ועוד פעיל בכיר). לא יכהן בוועדה חבר קיבוץ שאחד מחברי קיבוצו מתמודד על התפקיד. אקריא את ההרכב המוצע של ועדת הבחירות לבחירת מזכיר התנועה, המלצת ועדת גיוס רחבה: יו"ר הוועדה - עדנה סולדר (גשר); דן שחר (יקום); יעקב (קובוש) מזרחי (זיקים); מיכל מיכאלי (אילון); ערן ברקוביץ' (נערן); עמוס שפירא (מעברות); דליה יונאית (צרעה); זילפה יוז (רעים)

 

הנשיאות: זאת הצבעה ב"קריאה שנייה". מציעה להצביע על שתי ההצעות כמקשה אחת: הן על הנוהל והן על הוועדה. מי בעד ההצעה שהועלתה כאן. מי מתנגד.

 

הוחלט: ברוב גדול, ללא מתנגדים, אושרו נהלי בחירת מזכיר התנועה וכן אושרו שמית חברי "ועדת הבחירות". המזכירים הודיעו על צירוף 2 חברים/ות נוספים להרכב הוועדה.

 

ז. נהלי עבודת מוסדות התנועה - "קריאה שנייה" - נוסח סופי

 

יוסי בן-שאול: הפעם אני בכובע של רכז אגף מטה וכוח אדם במזכירות התנועה. אני מייצג פה גם את רן כוחן, רכז היחידה לתכנון תנועתי, שהיה גורם מרכזי בהכנה, בהובלה ובניסוח ההצעה המונחת לפניכם. היות והוא בחו"ל וביקש להתנצל, אציג אנוכי לפניכם את הצעת הנהלים. להזכירכם, חלקם של הנהלים הללו עברו "קריאה ראשונה" עוד במרץ 2006. מאז עברו כבר שנתיים ובינתיים למדנו ושיפרנו עוד יותר את הנהלים, בעיקר את אלה שהצטברו ב"שעטנז", מאז אוחדו התנועות בשנת 2000. המתנו תקופה די ממושכת לאישור הסופי, עד לאישור – היום הזה ובמועצה זו – של נהלי בחירת מזכיר יחיד לתנועה הקיבוצית. הנוהל הזה, מרגע שאושר על ידיכם, אמור להיות כלול בכלל הנהלים האמורים להדריך את מוסדות התנועה בפעילותן השוטפת. אנחנו מבקשים עתה את אישורכם לנהלים, בנוהל הצבעה של "קריאה שנייה".

 

הוחלט: ברוב גדול וללא מתנגדים, אושר הנוסח הסופי של "נהלי עבודת מוסדות התנועה".

 

יו"ר הנשיאות, תמר וולפין (כפר הנשיא), הכריזה על נעילת הישיבה.

 

זאב (ולוולה) שור גברי ברגיל

מזכירי התנועה הקיבוצית

 

הכין ורשם: רן כוחן

 

סרטוני קיבוצים
סיפורי קיבוצים
עיתונות קיבוצית
חדש באתר הקיבוצים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים