ישיבת מועצת התנועה הקיבוצית 15/5/2008 בשעה 9:00 באולם "בית ברנד" באפעל

ישיבת מועצת התנועה הקיבוצית 3/2008

תתקיים ביום חמישי, י'  אייר תשס"ח,  15/5/08 , בשעה 09:00

באולם  "בית ברנד" באפעל

                                                                      

 

על סדר היום

1.         אישור פרוטוקול מועצה  -  2/2008 ;  דיווחים – בין ישיבה לישיבה.(ראה קישור מצורף למטה).

2.         העיתונות הקיבוצית – המשך דיון.

3.       דו"ח כספי - סיכום 2007 (גזבר התנועה).

4.       נוהל בחירת מזכיר התנועה הקיבוצית – המלצות "ועדת גיוס רחבה". (ראה קישור מצורף למטה).

5.       נהלי עבודת מוסדות התנועה – נוסח סופי ("קריאה שניה"). (ראה קישור מצורף למטה).

6.       בחירת הרכב ועדת בחירות למזכיר התנועה  - הצעת "ועדת גיוס רחבה".

7.     הארכת קדנציה לרבקה וילנד – רכזת אגף חברה – המלצת "ו. גיוס רחבה".

 

 מזכירי הקיבוצים/מנהלי הקהילה/רכזי משק מתבקשים לוודא השתתפות ציריהם/נציגיהם  בישיבה המועצה.

 

בברכה,

 זאב (ולוולה) שור                                גברי ברגיל

                        מזכירי התנועה הקיבוצית

 

העתק: רן כוחן – תכנון תנועתי

 

פרוטוקול מועצה 2/2008
נוהלי בחירת מזכיר התנועה הקיבוצית
נהלי עבודת מוסדות התנועה
בחירת הרכב ועדת בחירות למזכיר התנועה


מסמכים אחרונים - התנועה הקיבוצית


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים