הזמנה למועצת תנועה ב-20/3/2008 - יש שינוי במקום ההתכנסות

תזכורת - שימו לב לשינוי במקום ההתכנסות

 

ישיבה מועצת התנועה הקיבוצית (2/2008)

תתקיים ביום חמישי, יג'  אדר ב' תשס"ח,  20/3/08, בשעה 09:00

באולם  "בית ברנד" באפעל

 

סדר היום: 

 

1.      אישור פרוטוקול מועצה  -  1/2008.

2.     דיווחים – בין ישיבה לישיבה.

3.      המלצות "ועדת גיוס רחבה" לנוהל בחירת מזכיר התנועה הקיבוצית  ("קריאה שנייה").

4.     נהלי עבודת מוסדות התנועה – נוסח סופי.

5.     בחירת יו"ר ועדת הבחירות למזכיר התנועה – המלצת "ועדת גיוס רחבה".

6.     דו"ח שנתי - מבקר התנועה הקיבוצית.

7.     בחירת ועדת ביקורת ויו"ר הוועדה – המלצת "ועדת גיוס רחבה".

 

חומר רקע יישלח בהמשך

 

מזכירי הקיבוצים/מנהלי הקהילה/רכזי משק מתבקשים לוודא השתתפותם ו/או השתתפות ציריהם/נציגיהם  בישיבה זו.

 

בברכה,

זאב (ולוולה) שור     גברי ברגיל

מזכירי התנועה הקיבוצית

 

מסמכים אחרונים - התנועה הקיבוצית

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים