מועצת תנועה בתאריך 13.12.2007 בשעה 9:00 באפעל

 

הזמנה לישיבת מועצת התנועה הקיבוצית (5/2007)

ביום חמישי, ד'  טבת תשס"ח,  13/12/07 , בשעה 09:00 באולם "בית חומה" באפעל

 

זאב (ולוולה) שור  וגברי ברגיל ,מזכירי התנועה הקיבוצית

 

על סדר היום:

1.       אישור פרוטוקול מועצה קודם  -  (4/2007  - רצ"ב).

2.        דיווחים – בין ישיבה לישיבה.

3.        בחירת יו"ר ועדת ביקורת    מוצעת: מיכל ויינברג  (מסילות).

4.        תוכנית העבודה של התנועה    2008  (מצ"ב).

5.        תקציב התנועה הקיבוצית 2008  – המלצת מזכירות התנועה (מצ"ב).

6.        המלצות מזכירות התנועה: "אוכלוסיית הפנסיונרים" (בקיבוץ המסווג או  

           הנוהג  כמתחדש – מצ"ב).

 

מזכירי הקיבוצים/מנהלי הקהילה/רכזי משק מתבקשים לוודא השתתפותם

ו/או השתתפות ציריהם/נציגיהם  בישיבה זו.

 

לפרוטוקול מועצה קודם (4/2007) לחץ כאן


מסמכים אחרונים - התנועה הקיבוצית


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים