המלצות ועדת גיוס רחבה לקביעת נהלי בחירת מזכיר/ה התנועה הקיבוצית

26.3.2007

 


הבחירות הקרובות למזכיר התנועה הקיבוצית יתקיימו בשבוע השני של חודש פברואר שנת 2009.

 

בבחירות ייבחר מזכיר אחד לתנועה הקיבוצית.

 

הבחירות יתקיימו בשיטת "הפרימריס". כל חבר קיבוץ מהתנועה הקיבוצית יהיה בעל זכות הצבעה בבחירות אלו.

 

לכל חבר קיבוץ מהתנועה הקיבוצית הזכות להעמיד את מועמדותו לתפקיד מזכיר/ת התנועה הקיבוצית ובלבד ש: קיבוצו הודיע בכתב על תמיכה במועמדותו.

או: 250 חברים בתנועה הקיבוצית חתמו על תמיכה במועמדותו/ה.

או: שתי האפשרויות הנ"ל גם יחד.

 

ועדת גיוס של התנועה הקיבוצית תמליץ למועצת התנועה על הרכב שמי של ועדת הבחירות.

ועדת הבחירות תיבחר ע"י מועצת התנועה עד לתאריך 15.5.2008.

 

ועדת הבחירות תמנה 8 נציגי ציבור. בישיבות הועדה ישתתפו שני חברים נוספים אשר יהיו פעילי תנועה כיועצי הועדה: נציג המחלקה המשפטית של התנועה ופעיל בכיר שיכהן כמתאם הועדה.

 

ועדת הבחירות תמליץ למועצת התנועה על תקנון הבחירות עד תאריך 15.9.08.

 

כתב מינוי ועדת הבחירות:

 

"ועדת הבחירות" תהיה מופקדת על הבטחת קיומן התקין של הבחירות. לשם כך היא תתקין "תקנון בחירות", לקביעת הסידורים הארגוניים והנהלים הטכניים הדרושים.

 

הבחירות תהיינה כלליות, ישירות, שוות וחשאיות ותתקיימנה ביום אחד, כפי שייקבע.

 

"התקנון" יכלול כל נושא שהוועדה תראה כנכון להכלילו במסמך זה, ובלבד שהוא יכיל התייחסות לנושאים הבאים:

 

נהלים להגשת הצעה למועמד/ת לתפקיד הנ"ל.

דרכי הודעה/פרסום לציבור הבוחרים על שמות המועמדים/ות.

קביעת יום הבחירות.

קביעת משך "מערכת הבחירות", שלבי הביניים במהלכן (לו"ז) וכן קביעת אמצעים ותקציב.

סדרי/נהלי יום הבחירות וסדרי ספירת הקולות ואיסוף תוצאות ההצבעה.

סיכום תוצאות ההצבעה ופרסומן לציבור.

נהלי "ערעור" וקביעת הגוף שידון בערעור/ים.

נהלים למקרה של מועמד יחיד.מסמכים אחרונים - התנועה הקיבוצית


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים