הצעות החלטה של הועידה ה-3 של התנועה הקיבוצית -כפר בלום 9.11.2006 

 

 

הצעת החלטה

 

הזדהות התנועה הקיבוצית עם קיבוצי הצפון וקיבוצי "עוטף עזה"

 

 

התנועה הקיבוצית מקיימת היום הזה את ועידתה בקיבוץ כפר בלום, כביטוי מוצהר ומופגן של הזדהות, הוקרה והערכה עם חברינו וחברותינו בקיבוצי הצפון  וכן עם כלל תושבי צפון  הארץ, במהלך מלחמת לבנון השניה.

 

היום הזה אנו חוזרים ומכריזים על הזדהותנו גם עם קיבוצי ויישובי "עוטף עזה", המתמודדים,  ללא הפוגה כמעט, מול סיכונים ופגיעות בגוף וברכוש.

 

ועידת התנועה הקיבוצית קוראת לממשלת ישראל ולשרים הנוגעים בדבר  לכוון משאבים לאומיים, לקדם הזדמנויות חדשות, לפתח תשתיות ומערכות חינוך והשכלה גבוהה, ולקבוע עדיפות ותמריצים להשקעות פרטיות,  לכלל יישובי הפריפריה בגליל ובנגב.

 

 

הצעת החלטה

 

מעורבות התנועה הקיבוצית בחברה הישראלית

 

א.  לאחר שני עשורים של משבר, התנועה הקיבוצית שבה וזוקפת את ראשה בגאווה ובסיפוק. מרבית קיבוציה נמצאים בשלבים מעודדים של שיקום וצמיחה דמוגרפית. לאלה שעדיין זקוקים לסיוע, נמצא ביחד דרכים להקנות להם את הכלים הנדרשים להיחלצות ממשבר ולשיפור מצבם.

 

ב.  התנועה הקיבוצית תפעל ביחד, בשני מעגלים – המעגל השיתופי והמעגל המתחדש. בשני המעגלים הללו נשאף לעצב  - בהסכמות משותפות -  נורמות חדשות ולטפח את ערכי הליבה המשותפים: ערבות הדדית; סולידריות חברתית ומרכיבים בסיסיים של שוויון. בכך נחדד, כלפי פנים וכלפי חוץ, את ייחודנו כחברה קיבוצית, כתנועה ערכית, משימתית, תורמת ומעורבת בחברה הישראלית.

 

ג.  מעורבות זו מכוונת למילוי משימות חברתיות ולאומיות, תוך טיפוח קשרים וזיקות עם קבוצות אחרות בחברה הישראלית. הוועידה משוכנעת כי רק באמצעות קשרים כאלה, ניתן ליצור מוקדי עוצמה מוחשיים, שמהם ניתן יהיה לקחת חלק ולהשפיע על עיצוב דמותה הדמוקרטית, ההומנית והיהודית של מדינת ישראל. זו גם הדרך הנכונה לחזק סולידריות בין שכבות האוכלוסייה השונות ולהביא לידי מימוש ערכים של צדק חברתי.

 

הוועידה מטילה על מזכירות התנועה לפעול לבניית שותפויות אזוריות  שיכללו: קיבוצים; מושבים; עיירות פיתוח; ישובים קהילתיים וכו', במטרה לקדם סולידריות ושיתוף פעולה אזורי, על בסיס "חברה אזרחית" פלורליסטית,  הפועלת לקידום ולרווחת כל תושביה.

ד.  בהקשר לכך, הוועידה קוראת לחברי/ות קיבוצים לתרום מזמנם ולפעול במסגרות התנדבותיות ביישובים העירוניים ובמרכזים הקהילתיים שבסביבתם.

 

ה.  הוועידה רואה בתחומי  החינוך וההשכלה חלק משמעותי ביותר, במכלול יעדיה המרכזיים של מדינת ישראל. זמינותם של תחומים אלה למרב שכבות האוכלוסייה מקרין ישירות על קידום צמיחה כלכלית עתידית, על ההתפתחות החברתית והתרבותית, על הקטנת הניכור והקיטוב בחברה ועל הסיכוי לצמצום פערים סוציו-כלכלי. 'יותר'  חינוך  ו'יותר'  השכלה, פירושם חברה איכותית יותר ושביעות רצון גבוהה מצד מרבית אזרחיה. הוועידה משוכנעת כי בתחומים אלה יש לתנועה הקיבוצית כר נרחב מאד של יוזמה, פעולה ויכולת השפעה.

 

הוועידה מטילה על מזכירות התנועה לשמש גורם מוביל ומקדם – הן במובן הערכי והן במובן התוכני – באמצעות מערכת בתי הספר האזוריים, באמצעות המכללות האזוריות המפוזרות על פני כל הארץ, ודרך המכללות לחינוך ולהכשרת מורים. כל אלה  - ביחד - אמורים להוות את התשתית ההוראתית והמחקרית של החינוך בישראל.

 

ו.  הוועידה רואה בפעילותן של תנועות הנוער הציוניות כלי חינוכי מן המעלה הראשונה לעידוד מעורבות פעילה של הנוער והדור הצעיר בעיצוב פניה העתידיות של מדינת ישראל בכלל, ובקידום דרכי חיים שיתופיים ומשימתיים, בפרט.

 

הוועידה קוראת למשרד החינוך ולסוכנות היהודית, להרחיב את תמיכתם ואחריותם התקציבית לקידום הפעילות המבורכת של תנועות הנוער, בעיקר במסגרות החינוך הא-פורמלי.

 

ז.  הוועידה רואה בחיוב ובאהדה רבה את צמיחת תנועת הבוגרים של תנועות הנוער ואת מעורבותם ההולכת ומתפשטת בשורה של משימות חינוכיות, קהילתיות וחברתיות במדינת ישראל.

 

ח.  הוועידה רואה בפעילותן של תנועות הנוער הציוניות בתפוצות, מחסום בפני תהליכי התבוללות, גורם מחזק בחיי הקהילות היהודית בחו"ל  וגורם מחנך לציונות ולהגשמה במדינת ישראל בכלל, ובקיבוץ בפרט.

 

הוועידה מטילה על מזכירות התנועה לפעול בכל הכלים העומדים לרשותה, לחיזוק פעילותן של תנועות הנוער היהודיות בתפוצות ורואה בהמשך קיומן גורם משמעותי נוסף במאבק על דמותה היהודית והציונית של מדינת ישראל.

 

ט.  הוועידה מביעה דאגתה העמוקה לנוכח ביטויים גזעניים המכוונים כלפי אזרחיה הערביים של מדינת ישראל, כמו גם מהמצב של חוסר שוויון אזרחי כלפיהם.  הוועידה רואה בכך פגיעה חמורה בערכי הייסוד של קיום מדינה יהודית ודמוקרטית, המבטיחה זכויות אזרח, חופש אמונה ופולחן וטיפוח ערכי המורשת של כל דת ועדה במדינת ישראל.

 

  הוועידה קוראת לממשלת ישראל לפעול בכל דרך שהיא, כנגד מי שמשמיעים אמירות גזעניות הקוראות לפגיעה בזכויות האדם והאזרח ולקדם תוכנית מעשית להשגת שוויון  אזרחי  לכלל אזרחי מדינת ישראל.

 

י.  הוועידה רואה בברכה תהליך צובר תנופה, הבא לידי ביטוי בצמיחתם של ארגוני קואופרציה מסוגים שונים במדינת ישראל. הוועידה רואה בתהליך זה ביטוי חיובי, ברוח ערכי הקיבוץ, להתארגנויות שיתופיות וליוזמות כלכליות חדשות שצצות בעיקר בפריפריה, באזורים סמוכים לריכוזי קיבוצים. הוועידה קוראת לקיבוצים לסייע בעידוד ובעצה להתארגנויות אלו.

 

יא. הוועידה מברכת את בניה ובנותיה המצטרפים ל"שנת שירות", המשרתים בצה"ל ותורמים לחיזוקה ולביטחונה של מדינת ישראל.

 

 הוועידה קוראת לבנים/ות להגביר נוכחות ביחידות הקרביות , לצאת לקורסי קצינים ולשרת שירות משמעותי בצה"ל.

 

יב.  הוועידה קוראת לממשלת ישראל למצות כל דרך אפשרית במטרה לחזור לדרך המו"מ המדיני ומציאת הדרך לשלום יציב בין מדינת ישראל, הרשות הפלסטינית והמדינות השכנות.

 

 הוועידה מנחה את מזכירות התנועה הקיבוצית לתמוך ביוזמות מדיניות חדשות, המציעות סטייה מנתיב הדמים הנוכחי לכיוון חיפוש אמיתי אחרי הסדרי קבע, שבהם ייקבעו גם גבולות הקבע בין מדינת ישראל לשכניה הפלסטינים.

 

 
מסמכים אחרונים - התנועה הקיבוצית


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים