ישיבת מועצת התנועה הקיבוצית - 16/3 - הדו"ח השנתי על פעילות מועצת התנועה הקיבוצית – מבקרת התנועה. כללי עזיבה. מבנה והרכב מזכירות התנועה הקיבוצית "נהלי מוסדות התנועה הקיבוצית". דו"ח פעילות – "ועדת גיוס רחבה" ואישור הצעה שמית להרכב הועדה

הזמנה

 

ישיבת מועצת התנועה הקיבוצית (מושב 2/2006)

 

תתקיים ביום חמישי, טז אדר  טבת תשס"ו,  16/3/06, בשעה 9:00

ב"בית חומה " רח' היסמין 1, רמת אפעל

 

על סדר היום:

 

1.      אישור סדר היום ופרוטוקול 1/2005.

2.      דו"ח מזכירים – בין מועצה למועצה

3.      הדו"ח השנתי על פעילות מועצת התנועה הקיבוצית – מבקרת התנועה.

4.      כללי עזיבה.

5.      מבנה והרכב מזכירות התנועה הקיבוצית – דיון חוזר- השלמה לדיון במועצה הקודמת בנושא: " נהלי מוסדות התנועה הקיבוצית".

6.      דו"ח פעילות – "ועדת גיוס רחבה" ואישור הצעה שמית להרכב הועדה.

7.      שונות.

 

 

נא לדייק!

בברכה,

 

זאב (ולוולה) שור                                            גברי ברגיל

       מזכירי התנועה הקיבוצית

 

 

 

ראו חומר רקע לישיבה, לחצו והמתינו לטעינת קובץ וורד:
פרוטוקול ישיבת מועצת התנועה הקיבוצית – 12/01/06 - (מושב 1/2006)
כללים בדבר זכויות חבר יוצא או מוצא מקיבוץ, התשס"ו-2006מסמכים אחרונים - התנועה הקיבוצית


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים