8.12.2005

 

הזמנה:

לישיבת מועצת התנועה הקיבוצית (מושב 1/2006)

תתקיים ביום חמישי, י"ב  טבת תשס"ו,  12/1/06, בשעה 9:00

ב"בית חומה " רח' היסמין 1, רמת אפעל

 

על סדר היום:

  1. אישור סדר היום ופרוטוקול 5/2005.
  2. דו"ח מזכירים – בין מועצה למועצה
  3. דורון סט (יגור) – בחירתו לריכוז אגף הכלכלה בתנועה הקיבוצית .
  4. תוכנית העבודה – ביצוע 2005;  תוכנית העבודה – 2006 – קריאה שנייה.
  5. תקציב התנועה הקיבוצית – 2006 – קריאה שניה.
  6. נוהלי עבודת מוסדות התנועה (נדחה ממושב קודם).
  7. שונות.

 

נא לדייק!

בברכה,

 

 

זאב (ולוולה) שור                                            גברי ברגיל

מזכירי התנועה הקיבוצית
מסמכים אחרונים - התנועה הקיבוצית


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים