פרוטוקול מועצת הקבה"א 3/05, מיום 14.7.05

maz@tkz.co.il

יו"ר: עמרי כנען

רשם: גברי ברגיל


נוכחים: נבחרי ועידה 15, מזכירות 7, משקיפים ונציגי ציבור 4, נציגי קיבוצים 18 סה"כ 45

1.        הודעות:

א.    הנרי אלקסלסי דווח על ההתגייסות לאסוף תרומות לצורך חיפוש אחיה הנעדר של יונה פריטל, קובי יונגרמן. הנרי בקש את עזרת הקיבוצים והמפעלים בכדי לעזור בחיפושים האינטנסיביים למציאתו במהרה. (בינתיים עד כתיבת הפרוטוקול נודע כי נמצאה גופתו. יהי זכרו ברוך).

ב.    גברי ברגיל הביע מחאה חריפה על מאמרו של עזרא דלומי שהתפרסם בעיתון "הקיבוץ". ואשר הגדיר את תנועת השומר הצעיר כתנועה אנטי ציונית. לא ייתכן שעיתון קיבוצי ייתן יד לפרסומים חמורים כל כך שיש בהם באופן ברור פגיעה בשמה הטוב של תנועת השומר הצעיר אמר ברגיל בדבריו.

ג.     בעקבות הדיווח שהיה בדף הירוק על דו"ח המבקר של הקבה"א לשנת 2004 ובעקבות שאלות שהועלו בתחילת הישיבה הסביר גברי ברגיל שהוא מצר על הדלפת הדו"ח לעיתון כאשר הדיון במזכירות עדיין לא הסתיים, מה שיצר מצגת אשר אינה משקפת את המציאות.
ברגיל הסביר שבניגוד למה שיכול להשתמע מהדו"ח קיימת בקרה ופקוח על כל גופי חבצלת שהם למעשה מה שנשאר בתחום הקבה"א משום שכל יתר הפעילויות הם במסגרת התנועה הקיבוצית. הוויכוח עם הביקורת הוא האם מזכירות הקבה"א צריכה לפקח על גופים אלה כפי שטוענת הביקורת או שזהו תפקידם של מועצות המנהלים של הגופים השונים שיחד עם הנהגת הקבה"א מפקחים באופן שוטף על הגופים. גברי מסר שכאשר הדיון במזכירות הקבה"א יסתיים יונח הדו"ח ותשובת הגופים המבוקרים בפני המועצה.

2.        בחירת יו"ר הנהלה ציבורית למורשת:

אלי נצר שסיים את תפקידו כיו"ר הנהלה ציבורית של מורשת הציע בשם ההנהלה לבחור את עמירה הגני שסיימה את תפקידה כמנכ"לית ליו"ר ההנהלה במקומו. עמירה שדיברה אחריו, בקשה להודות לאלי נצר על תקופת כהונתו כיו"ר בציינה שתרומתו של אלי לא תסולא בפז למורשת. גברי בקש להודות בשם מזכירות הקבה"א גם לאלי שסיים בהצלחה את תפקידו וגם איחל הצלחה לעמירה. בחירתה של עמירה לתפקיד הייתה פה אחד והיא תמלא אותו באותם תנאים שמלא לפנייה אלי נצר.

3.        אשור רשימת נבחרי ועידה של הקבה"א לתנועה הקיבוצית:
 
גברי הציג את רשימת 20 נבחרי ועידה מומלצים לאשור המועצה והציע לראות בכך קריאה ראשונה כאשר האישור של הרשימה יהייה בישיבת המועצה הבאה. במידה ותהייה דרישה של חברים נוספים להיות כלולים ברשימה יתקיימו בחירות אישיות ובמידה והרשימה תהייה מוסכמת ההצבעה תהייה על כולה יחד.

4.        דיון בסדרי עדיפויות של גופי "חבצלת":

בהמשך לסדרה ארוכה וממצה של דיונים בנושא שהתקיימו על פי החלטת מועצת הקבה"א בגוף של נאמני חבצלת, מועצת המנהלים של חבצלת ומזכירות הקבה"א הובאה המלצה שסדרי העדיפויות של חבצלת יהיו כדלהלן: השומר הצעיר, גבעת חביבה, צוותא, השומר הצעיר בעולם, מלגות, סטודיו, מקהלת הקבה"א סדנת אומנים והוצאה לאור "מורשת".
לאחר דיון ארוך וממצה אישרה המועצה ברוב גדול עם 3 מתנגדים ונמנע אחד את ההצעה כפי שהובאה.

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים