הזמנה למועצת התנועה הקיבוצית ושינוי תאריך מ-24.2 ל-27.2
הזמנה למועצת התנועה הקיבוצית ושינוי תאריך מ-24.2 ל-27.2

הזמנה למועצת התנועה הקיבוצית ושינוי תאריך
מ-24.2 ל-27.2
14.2.2005
maz@tkz.co.il
הזמנה לישיבת מועצת התנועה הקיבוצית (מושב 1/2005), שהייתה אמורה
להתקיים ביום חמישי, 24/02/05, ונדחתה ליום ראשון, י"ח אדר א'
תשס"ה, 27/2/05, בשעה 09:00, ב"בית ברנד ", באפעל
על סדר היום:
1. אישור פרוטוקול 5/2004 מה-11/11/2004.
2. מזכירי התנועה - גברי ברגיל וזאב (ולוולה) שור - אישרור החלטות "מרכז התק"ם"
ו"מועצת הקבה"א".
3. דברים - המזכירים היוצאים והנכנסים.
4. שונות.

במסגרת ישיבת המועצה הנ"ל תתקיימנה, בנפרד, הצבעות של צירי "מרכז התק"ם" וצירי
"מועצת הקיבוץ הארצי" בסעיפים להלן:
סדר יום "מרכז התק"ם" - אישור בחירת זאב (ולוולה) שור למזכיר התק"ם.
סדר יום "מועצת הקיבוץ הארצי" - אישור בחירת גברי ברגיל לתקופת כהונה שנייה
כמזכיר הקבה"א.

בברכה
נתן טל/גברי ברגיל - מזכירי התנועה הקיבוצית
style="width:520px;height:35px;position:relative;overflow:hidden;"
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים