פרוטוקול מועצת הקבה"א מס' 1 מ-23.1.05
פרוטוקול מועצת הקבה"א מס' 1 מ-23.1.05

פרוטוקול מועצת הקבה"א מס' 1 מ-23.1.05
רשם: גברי ברגיל - 23.1.2005
maz@tkz.co.il
נוכחים:
נבחרי ועידה 16, מזכירות 7, משקיפים ונציגי ציבור 5, נציגי קיבוצים 35 - סה"כ 63.
יו"ר:
עמרי כנען
1. פרוטוקול

אושר פרוטוקול ישיבת המועצה 2/04 מיום 29.4.04.

2. מינויים

אושר פה אחד מינויה של רננה יעקב (גומא) מניר עוז כחברה בוועדת מינויים. כמו כן,
אושר פה אחד מינויה של נורית מור מדן כחברה בוועדת תקציב.

3. הודעה לבחירות למזכירות הקבה"א

הנרי אלקסלסי מסר הודעה לקראת הבחירות לתפקיד מזכיר הקבה"א, שיתקיימו ביום שלישי
8.2.05, וביקש ממזכירי הקיבוצים לוודא שהם ערוכים ליום הבחירות.

4. שאילתא

הנרי אלקסלסי הגיש שאילתא הנוגעת לפגיעה במינהל לחינוך ההתיישבותי במסגרת הרפורמה
בחינוך של דו"ח דברת. גברי ברגיל השיב שאכן ישנה סכנה של פגיעה בחינוך ההתיישבותי
ויש לעשות הכל על מנת שלא תיגרם כל פגיעה למינהל וכי כל חלופה שמציעים מבחינה
ארגונית צריכה להבטיח את היכולת לקיים חינוך בהתיישבות באופן שווה למרכז הארץ
ומרכזי האוכלוסייה הגדולים.

5. תקציב 2005

המועצה אישררה פה אחד את החלטת מועצת התנועה הקיבוצית הקובעת שתקציב 2004 יימשך על
פני 16 חודשים עד אפריל 2005 ותקציב 2005 יאושר לא יאוחר מה-1 למאי 2005, כל זאת
עקב הבחירות למזכירות התנועה.

6. תכן הנפקות

נציגי המחלקת המשפטית, מוטל בוגומולסקי וגברי ברגיל מסרו דיווח על סיום הסדר תכן
הנפקות ועל התוכניות להמשך טיפול בנושאים נוספים הקשורים בהסדר המערכת המרכזית של
הקבה"א. גברי הסביר שבנוסף להחלטה להחזיר לקיבוצי ה-9 את הכסף שהשקיעו בפתרון תכן
הנפקות יש כוונה לעשות זאת במהלך 2006 גם ל-13 קיבוצים נוספים בקבוצת קיבוצי
ההטלות.

בסיום הדברים הוחזרו שטרות החוב של הקיבוצים לידי כל קיבוץ וקיבוץ והובא לסיום פרק
זה בהסדר המערכת המרכזית.

style="width:520px;height:35px;position:relative;overflow:hidden;"
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים