מרכז התנועה הקיבוצית - אסיפה כללית שנתית ב-8.12.2002
מרכז התנועה הקיבוצית - אסיפה כללית שנתית ב-8.12.2002

"מרכז" התנועה - אסיפה כללית שנתית ב-8.12.2002
עופר קול, דובר התנועה הקיבוצית - 17.11.2002
יצירת קשר לדובר התנועה הקיבוצית
לאתר מטה התנועה קיבוצית
אסיפת "המרכז" של האגודה תתקיים ביום ראשון, 8 בדצמבר 2002, בשעה 09:00, באולם "חומה",
סמינר אפעל, רמת אפעל
על סדר היום:
1. בחירת יושב ראש ומזכיר האסיפה.
2. דין וחשבון המזכירות.
3. אישור המאזן המבוקר ודו"ח רווח והפסד לשנת 2001. דיון בהערות הרשם או ברית פיקוח לגבי המאזן, אם יהיו
כאלה.
4. אישור תקציב התק"ם לשנת 2003 ואישור מס חבר.
5. אישור מבנה המוסדות הפוליטיים של התק"ם ו"מחוז הקיבוצים".
6. בחירת חברי מזכירות תק"ם.
7. שונות.

ניתן לעיין במאזן המבוקר ודו"ח רווח והפסד לשנת 2001 במשרד גזברית התק"ם (אפעל), בימים א' עד ה' בין
08:00 עד 16:00.

נתן טל - בשם מזכירות התנועה הקיבוצית המאוחדת

יציאה מניהול בקליק מערכת מעוף
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים