מועצת הקיבוץ הארצי ב-17.3.2002 - "שומרים על הדרך" - כיווני מעורבות בחברה
מועצת הקיבוץ הארצי ב-17.3.2002 - "שומרים על הדרך" - כיווני מעורבות בחברה

מועצת הקיבוץ הארצי ב-17.3.2002 -
"שומרים על הדרך" - כיווני מעורבות בחברה
עופר קול - דובר התנועה הקיבוצית - 4.3.2002
יצירת קשר לדובר
לאתר מטה התנועה הקיבוצית
ביום ראשון, 17.3.2002, תתקיים באולם החדש ע"ש חזן ב'צוותא' תל אביב ישיבה מיוחדת של מועצת
הקיבוץ הארצי, שמטרתה להאיר ב"זרקור" על כיווני המעורבות והעשייה הרבים הנעשים בחברה הישראלית
על ידי גופים הקשורים בקיבוץ הארצי ובקרן "חבצלת".

על סדר היום:
עמירם אפרתי, יו"ר מועצת המנהלים של "חבצלת" - הובלה ומעורבות חברתית של
מוסדות "חבצלת".
גברי ברגיל, מזכיר התנועה הקיבוצית - מעורבות בחברה הישראלית כמטרה
אסטרטגית של התנועה.
08:30
יציגו את פעילותם בקצרה: השומר הצעיר בארץ ובעולם, גבעת חביבה, המכון
לצדק חברתי ע"ש חזן, הפרויקט למעורבות חברתית במבואות הנגב ופרויקט
שדרות.
09:00
פרופ' יולי תמיר - "ישראל של שנות ה-2000 - חברה צודקת יותר?" 09:30
דיון במעגלים בהשתתפות נציגי הארגונים וחברי מועצת הקיבוץ הארצי בנושאים
הבאים: *ערביי ארץ ישראל *חינוך ערכי!? *מעורבות וקשר עם עיירות הפיתוח
ושכונות מצוקה *הגשמה והמשכיות *הקשר עם הקהילה היהודית בעולם *תרבות
יהודית יוצרת *צדק חברתי
10:30
טקס חלוקת מלגות חבצלת ליצירה והשכלה - ברכות, הופעות אמנים זוכים, חלוקת
המלגות
12:00
הופעה אמנותית 13:00
נעילה 14:00

לתגובות - פורום אקטואלי
אל מפת האתר [כל המחלקות] [כל היישומים] [כל המידע]
ל ה ד פ ס ה
יציאה מניהול בקליק מערכת מעוף
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים