תכנית עבודה לתנועה הקיבוצית 2002
במרכזה של תכנית העבודה, בשנה השניה לאיחוד
התנועות, תעמוד המחויבות לקידום תהליכי האיחוד
במסגרת התנועתית וכן הפעילות השוטפת לקיום הקיבוצים
ובטחון החברים בכל קיבוץ וקיבוץ.

המציאות הכלכלית הקשה בה נתונה כיום המדינה, נובעת
בעיקרה מסיבות גלובליות ומהסלמת המצב הביטחוני
באזור. היא משפיעה גם קשות על המציאות הכלכלית
בקיבוצים רבים ומקשה על יכולת העמידה בשוטף ובסיכוי
לפרוץ לצמיחה כלכלית וחברתית. סדר היום התנועתי נבנה
במטרה לאפשר ליווי שוטף מכסימלי בפתרון בעיות
היום-יום בתחום הכלכלי, בתחום הביטחוני, במקומות בהם
זה נדרש, וכן בתחום החברתי, תוך שמירה מתמדת על
מעורבות והשפעה של התנועה על החברה הישראלית, גם
בתקופה קשה זו.

עבודת התנועה ב- 2002 תתמקד בנושאים הבאים:
1. בתחום הכלכלי
* לווי וטיפול בנושאים שונים ושוטפים שיבטיחו את יכולת
התפרנסות והקיום הכלכלי של הקיבוצים בתחומי החקלאות, התעשייה
והתיירות;
* סיום חתימה על "הסדר החובות" (18 קיבוצים)
* טיפול פרטני באותם קיבוצים להם נדרש הטיפול ל"יום שאחרי
ההסדר", לרבות הבטחת הפרשה שוטפת לביטחון סוציאלי לחברים.
* נושא "החוזה המשולש" והחזרי חובות לסוכנות;
* הרחבות קהילתיות בקיבוצים.
* חיזוק ישובי הפריפריה וקו התפר ושידרוג ביטחוני היכן שזה
נדרש.
* עיגון זכויות החקלאים בקרקע ובמים.

2. בתחום החברתי
* עבודה במסגרת "הועדה הציבורית" לנושא סיווג הקיבוץ: מציאת
פתרונות לקיבוץ המשתנה על כל מרכיביו מבלי שיפגע הקיבוץ
הקלאסי.
* טיפוח וחיזוק חיי הקהילה בקיבוצים כמטרה מרכזית.
* חיזוק מסגרות קיימות ובניית מסגרות חדשות.
* בניית נוהלים והסכמות לחיזוק הרווחה, החינוך, הבריאות,
ההשכלה והתרבות בכלל הקיבוצים, תוך שימת דגש על קיבוצים שעברו
תהליכי שינוי ומתמודדים עם המציאות של "היום שאחרי".
* גיבוש אמנה המתייחסת לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים והבאתה
לכלל החלטות מחייבות ומוסכמות.
* הקמת יחידה לפעולות התנדבות של "התנועה הקיבוצית".

3. לווי הקיבוצים בתהליכי החשיבה ובדיקת אורחות חיים
* חיזוק פעילות "המעגלים" (הקיבוץ המתחדש והשיתופי), תוך בניית כלים ומתן תשובות
לכל מעגל על פי צרכיו.
* המשך הסדרת "יחסי משק קהילה" ונושאי 'עבודה-פרנסה' בכלל הקיבוצים
התנועה (בעיקר באמצעות אגף הרכזים האיזוריים ), תהייה מעורבת בלווי והדרכה
בקיבוצים, בכל הקשור להובלת המהלכים של בדיקת אורחות החיים.
* המשך הסדרת "יחסי משק קהילה" ונושאי 'עבודה-פרנסה' בכלל הקיבוצים.

4. המעורבות בחברה הישראלית ובעם היהודי
* במסגרת אגף המשימות, יימשך הטיפול בפרויקטים הרבים שמקיימת התנועה, במטרה לבסס
את מעורבותנו בחברה הישראלית, כאשר תנועות הנוער תופסות מקום מרכזי בפעילות זו.
* יושם דגש על פרויקטים ומעורבות התנועה בנושאים כמו צדק חברתי, תהליך השלום, דת
ומדינה וחינוך;
* יקודם מהלך של חיזוק הפריפרייה ע"י בניית שיתוף פעולה של כלל הגורמים בפריפרייה.

5. קידום הביטחון האישי לחבר
יושם דגש על קידום נושאי הביטחון האישי לחבר/ה. במסגרת זו הוקם כבר צוות תנועתי,
לטיפול בנושא. הצוות ישים דגש מרכזי על המרכיב הפנסיוני, אשר במסגרתו יש לטפל בנושא
ההפרשה השוטפת לפנסיה ובטיפול בגירעון האקטוארי. בנושא זה תבדק גם יכולת התנועה
לעזור ככל האפשר לחברי קיבוצים שהפסיקו לתפקד כעסק חי.

6. בתחום מעמד האשה
אימוץ וביצוע המלצות דו"ח "תקרת הזכוכית". התנועה תיישם את התוכנית הכוללת היבטים
כלכליים וחברתיים במסגרת התנועה והקיבוצים.

7. הקמת "רשות לצמיחה דמוגרפית"
הקמת "רשות" שתכלול את כל המחלקות התנועתיות העוסקות בנושא, על מנת להבטיח טיפול
מערכתי כולל ושימת דגש על נושא הצמיחה הדמוגרפית בקיבוצים. במסגרת זו יטופלו נושאים
כמו: קליטת בנים והסדרי בנים; קליטה של חברים חדשים; בית ראשון במולדת; נעלה; קליטת
תושבים בהרחבות קהילתיות.

8. בתחום החינוך
· פיתוח איכותן ומקצועיותן של מערכות החינוך הפורמליות והבלתי
פורמליות בקיבוצים כבסיס לקהילה איכותית ואטרקטיבית;
· הרחבה והעמקת הפעילות של רשתות חינוכיות בבתי הספר ובמערכות
החינוך בקיבוצים לגיבוש מדיניות חינוכית במציאות המשתנה;
· הרחבת שילובם וקליטתם של ילדים ונוער (ישראלים נעל"ה, ילדים
ממוצא אתיופי) במערכות החינוך הקיבוציות;
· פיתוח והשתלבות במסגרות של עבודה חינוכית עם מגזרים מחוץ
לתנועה הקיבוצים לצמצום פערים בחברה הישראלית.

9. גיבוש מנהיגות צעירה לקיבוץ
גיבוש קבוצות של צעירים להנהגה בקיבוצים, באמצעות מסלולים שונים: סמינר מנהיגות
צעירה בסמינר הקיבוציים; קורס אקדמי לקידום מנהיגות בפריפריה - אונ' תל-אביב;
קבוצות צעירים לקידום החינוך באשבל, רביד, נערן ופלך, פרויקט נצ"ח, ועוד.

גברי ברגיל ונתן טל
מזכירי התנועה הקיבוצית
חזרה ל"תכנית העבודה השנתית"
יצירת קשר למזכירות
אתר התנועה הקיבוצית
לתגובות - פורום אקטואלי
אל מפת אתר הקיבוצים - כל המדורים - כל היישומים
יציאה מניהול בקליק מערכת מעוף
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים