אגף החברה - 2002
אגף חברה
השתלבות פעילה בתהליכי הצמיחה וההתחדשות בקיבוצים; חיזוק
מחויבותם לשמירה על זכויות החברים והבטחת עתידם; ייזום מהלכים,
פיתוח הצעות ובחינת דרכים לצמיחה אישית ולהתחדשות חברתית
בקיבוצים; טיפוח "שפה קהילתית" מתחדשת שיש בה רעות, שותפות
ותמיכה הדדית; העצמת המנהיגות החברתית בקיבוצים; מתן מענה
לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים; הכשרת עתודת מנהיגות קיבוצית
צעירה לקיבוצים, לאזור, לתנועה ולחברה הישראלית.

חזרה לתפריט "תכנית עבודה שנתית"
המוסד לבוררות וגישור
לסייע בישוב מחלוקות בקיבוץ: בין קיבוץ לחבר; בין קיבוץ לחבר לשעבר; בין
גורמים שונים בתוך הקיבוץ; גורמים שיש להם זיקה (עסקית, ציבורית, תנועתית
וכו') לקיבוץ; מאמץ להטמעה של רעיון הגישור בקיבוץ; פעולה מסיבית
לאימוץ התיקון בתקנון הקיבוץ של סעיף 113 (בוררות חובה בין הקיבוץ לחבר).

אתר המוסד לבוררות
ועדת ביטחון
הכנה לצבא; סיוע ועזרה בשיבוץ לצבא; עזרה בבעיות אישיות לפני ובזמן השרות; עזרה
לקיבוצים בכל מה שקשור לצבא; נפגעים ושכול; חיילים בודדים; טיפול מיוחד בנערי
נעל"ה, מכינות קדם צבאיות, שנת שירות, כושר לקוי.

אתר המחלקה
בריאות ורווחה
מיצוי זכאויות והסכמים מול משרדי ממשלה, ביטוח
לאומי, משרד הבריאות, קופ"ח וארגונים שונים, שמירה
על האינטרסים של הקיבוצים וחבריהם; ייעוץ והדרכה;
מימוש סל שיקום לחולי נפש; בנייה ושדרוג מוסדות
סיעודיים; עבודה מול רכזי בריאות במועצות האזוריות;
ייעוץ והדרכה בנושאי ביטוחי בריאות – שיפור
פוליסות; גמלאות סיעוד ממשרד הביטחון; תכניות הכשרה:
קורס רכזי בריאות, רכזי רווחת הקשיש, אחיות מנהלות
בתים סיעודיים וקבוצות עמיתים (רכזי בריאות, מזכירות
רפואיות).

שירותי בריאות כללית: תקנים, זכויות מבוטחים, הסכם מסגרת וכו'; ביטוחי בריאות;
ביטוח לאומי – נושא חוק סיעוד: קבלת זכאות, בקרות, מדיה מוחשבת.
משרד הבריאות – מיצוי זכויות שירותים שונים, בתים סיעודים וכיו"ב'.

סניף אילן הקיבוצי: מידע, ייעוץ והקצאות, ע"פ קריטריונים ארגון אילן הארצי. מדור

קוסמטיקה ופדיקור: בארגון ימי עיון והשתלמויות; הכוונה וייעוץ בנושא קוסמטיקה
ופדיקור. ארגון אהד"ה: שירותי מידע, הכוונה וייעוץ להורים לילדים בעלי צרכים
מיוחדים ולבעלי התפקידים.

אתר מחלקת בריאות ורווחה
יחידת התחדשות הקיבוצים
פעילות תמיכה במהלכי ההתחדשות העולים מהתנועה; להיות גורם מעורר ומדרבן את הקיבוצים
להיכנס, להמשיך תהליך של בחינה, בדיקה עצמית של מצבם הכלכלי, החברתי, תוך העמדת
החבר במרכז ואבטחת בטחונו הכלכלי – סוציאלי. איסוף מידע רלוונטי בתחומי
התחדשות קיבוצים, כך שאפשר יהיה ללמוד הן מההצלחות והן מהכישלונות; פיתוח חשיבה
בנושאי צמיחה דמוגרפית בקיבוצים.

עבודה בשיתוף פעולה עם הרכזים, כנסים, מפגשי למידה.

מחלקת חינוך
פיתוח איכותן ומקצועיותן של מערכות החינוך הפורמליות והבלתי פורמליות בקיבוצים,
כבסיס לקהילה איכותית ואטרקטיבית; הרחבת פעילות הרשתות החינוכיות בבתי הספר
ובמערכות החינוך בקיבוצים; הרחבת שילובם וקליטתם של ילדים ונוער (ישראלים, נעל"ה,
ילדים ממוצא אתיופי) במערכות החינוך הקיבוציות; פיתוח והשתלבות במסגרות של עבודה
חינוכית, עם מגזרים מחוץ לתנועה הקיבוצית, לצמצום פערים בחברה הישראלית; שילוב
החינוך הקיבוצי במשימות חינוכיות לאומיות. קליטת נוער, שנת שרות ועוד; ייצוג מערכות
החינוך הקיבוצית בפני גורמים ממלכתיים ואחרים.

המחלקה נמצאת בקשרי עבודה עם למעלה מ200- קיבוצים.

דרכי העבודה: הדרכה אזורית; ייעוץ פרטני; סדנאות ופורומים ארציים; קליטת נוער
בקיבוצים; כלכלת חינוך.

אתר מחלקת החינוך
משאבי אנוש ועבודה
המחלקה תומכת בהקמה ופיתוח יחידות משאבי
אנוש מקצועיות בקיבוצים, ומסייעת בקידום
תהליכים שמביאים לידי ביטוי מרבי את
מרכזיותו של ההון האנושי בקיבוץ; הסדרת
יחסי משק-קהילה.

דגשים בתהליך העבודה
שילוב של פעילויות משיקות, כחלק ממכלול שלם אחד – עבודה, השכלה, צעירים
וקליטה; שיתוף פעולה עם אגף הרכזים באיתור, אבחון ומתן מענה לצרכים בשטח; חיבור
לתהליכי השינוי בקיבוצים הטמעת הגישה האומרת כי במשאבי אנוש כשלעצמם גלומים תהליכי
שינוי משמעותיים המשלימים תהליכי פיתוח והתחדשות הקיבוץ; התמקדות בפיתוח יידע,
איסופו והפצתו; פעילות מטה אל מול אוכלוסייה של קיבוצים ועבודה בדגש אזורי –
קבוצות עמיתים והובלת פרוייקטים, תוך העזרות במשאבים האזוריים; עדיפות משנית לליווי
ישיר וייעוץ מתמשך לקיבוצים בודדים.

אתר מחלקת מש"א ועבודה
מדור סמים
פעילות מדור סמים בשנת 2001 התבססה על תמיכה בקיבוצים, שבאזורם אין פעילות מתאם
מטעם הרשות למלחמה בסמים. תפקיד המדור: להדק את הקשר עם המתאמים במועצות האזוריות,
לתאום פעילויות עם גורמים תנועתיים; תמיכה למשפחות, במקרים בהם היו מעורבים בנים
וחברים בבעיות סמים, בארץ או בחו"ל. סמינרים וסדנאות לגופים תנועתיים ותנועות נוער
בנושאי מניעת השימוש בסמים.

בשנת 2002 יש רצון להרחיב את פעילות המתאמים למועצות נוספות, ולסייע לאותם קיבוצים
שבהם אין מתאמים והרשות למלחמה בסמים מוכנה לסייע להם, בקיומם של חוגים וסדנאות.

המחלקה לצמיחה דמוגרפית בקיבוצים
בשנת 2001 רואיינו במחלקה כ – 500 איש מתוכם
נמצאו מתאימים לקליטה בקיבוצים כ – 280. נכון
להיום כ120- כבר החלו בתהליך מועמדות; מתקיים
פרוייקט חיילים משוחררים ל- 30 בוגרי נעל"ה בגעתון
ובמכללת גליל מערבי; נפתחה תכנית בוגרי אולפנים
מאמל"ט, כגרעין לקיבוץ יעד; הוגשה לסוכנות תכנית
מכינה לקליטה מאמל"ט; 6 מפגשים לרכזי קליטה, מזכירים
ומש"א וסמינר נקלטים; נפגשנו עם כ – 10
קיבוצים שהצטרפו למעגל הקיבוצים הקולטים; ממשיכים
בגיבוש "הרשות לצמיחה דמוגרפית". (עדיין לא יצאה
לפועל).

תכנית 2002
התייעלות בעבודה; הגברת מספר המרואיינים, מבלי לפגוע באיכות; פתיחת תכנית חיימ"ש,
בשיתוף מועצה אזורית יזרעאל; מאמץ לצרף קיבוצים נוספים למעגל הצמיחה הדמוגרפית;
קיום 6 מפגשים לרכזי קליטה וכן סמינר נקלטים; הפעלת "הרשות לצמיחה דמוגרפית"

אתר המחלקה
מחלקת צעירים
פיתוח והפצת תהליכים, כלים ופתרונות - חדשניים,
יצירתיים ופתוחים - שמימושם יביא מספר גדול יותר של
בנים וצעירים איכותיים, לבחור בקיבוץ כביתם; להיות
גורם "מחולל דיאלוג" בין הצעירים לבין עצמם, בין
צעירים לבין הקיבוץ, ובין הצעירים לתנועה.

מישורי העבודה המרכזיים בשנת 2002:

מו"פ - מחקר ופיתוח מודלים/כלים/ ותהליכים בתחום
הקשר בין בנים לקיבוציהם.
הפעלת מרכז מידע – איסוף, ארגון והפצה; ייעוץ
ליווי והדרכה - ברמת השטח; שותפות במעגלי חשיבה
ועשייה נוספים -בתנועה, באזורים ובגופים ציבוריים
שונים.

אתר מחלקת צעירים
יחידת פרט
מטרת היחידה להפגיש בין החבר למוסדות הקיבוץ, בנושאים בהם החבר מרגיש שאינו מקבל
התייחסות ראויה, אין לו למי לפנות ו/או נפגעו זכויותיו כחבר קיבוץ. היחידה עוסקת
במתן סיוע, ייעוץ וליווי לחבר הפונה ולמערכת הקיבוצית.

במהלך שנת העבודה הקרובה, תמשיך היחידה לשמש כגשר בין החבר לקיבוצו, תוך בחינה
מחודשת של נורמות ונהלים ולהעלאת נושאים עקרוניים על סדר היום הקיבוצי.

מחלקת השכלה
מטרת המחלקה היא לסייע לחברי קיבוצים במיצוי הפוטנציאל ההשכלתי שלהם, זאת ע"י פיתוח
תהליכים, כלים ופתרונות חדשניים, שיקדמו ויעלו את פרופיל ההשכלה של חברי קיבוצים.
בתוכנית העבודה של המחלקה לשנת 2002, יושם הדגש על שורת הנושאים הבאים:

א. סיוע בבניית כלים לניהול מערכות הידע וההשכלה הגבוהה בקיבוץ.

ב. איסוף ידע חיצוני והפצתו לקיבוצים בתחומי הכשרה, הסבה מקצועית ולימודים לתארים
מתקדמים.

ג. ליווי קיבוצים בתהליכי יישום הידע.

ד. ייצוג ושיתוף פעולה עם הגורמים הרלוונטיים בתנועה (מח' צעירים; משאבי אנוש;
משפטית) ועם גורמים מחוצה לה (הקרן לקידום החינוך; פר"ח; משרד החינוך; אוניברסיטאות
ומוסדות להשכלה גבוהה)

ה. איתור מקורות סיוע במלגות לסטודנטים נצרכים, מקיבוצים הנמצאים בקשיים כלכליים.

מטה התרבות הקיבוצי
לסייע לרכזי התרבות לקיים חיי תרבות ייחודיים
בקיבוצם
ולמקצעם בתפקידם; לחזק את התרבות בקיבוץ, ככלי מרכזי
לטיפוח הרקמה החברתית ולהתחדשות המפגש בין יחיד
ויחד; להוביל תפיסות חדשות בתחום התרבות הקהילתית;
להיות גורם מוביל ומבוקש בתחום התרבות בארץ ובעיצוב
תוצרי תרבות ייחודיים.

פעילות לשנת תשס"ב 2002
מפגשים אזוריים - 6 מפגשים בשנה בכל אחד מ- 4 האזורים; קבוצות עמיתים של רכזים
בראשית תפקידם - 2 קבוצות, צפון ודרום; קבוצת עמיתים של רכזים ותיקים; כנס שנתי
ארצי למגזר ההתיישבותי; ימי עיון ארציים; קורסים לבעלי מקצוע כפופים לתרבות (קורס
הגברה, קורס לוידיאו קהילתי ועוד); ייעוץ והנחיית מטה התרבות; אתר אינטרנט פעיל
בנושא תרבות וחגים; הפצת מידע וחומר .

אתר מטה התרבות הקיבוצי
פרוייקטים
טיפול נקודתי בקיבוצים משתנים, לרבות תמיכה ממשלתית; "חברים יוצרים" - מאגר אמנים
ויוצרים בקיבוץ; קורסי יזמות קהילתית (בתחום התרבות); פרוייקט פסח; יום עיון
בנושא "מגמות ושינויים בחברה הישראלית".

לתגובות - פורום אקטואלי
אל מפת אתר הקיבוצים - כל המדורים - כל היישומים
יציאה מניהול בקליק מערכת מעוף
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים