אגף מטה וכוח אדם 2002
בשנת העבודה 2002, יתמקד האגף בנושאים הבאים:

מעקב, ליווי ובקרה אחרי ביצוע תקני עבודה לפעילים,
לאגפים ולמחלקות;

יישום פרוייקט "תגמול מדורג לפעילי התנועה"; המשך
הנעת המהלכים במטרה לקדם את איחוד התנועות;

שותפות בבניית תקציב התנועה, תוך צעדים נוספים
להתייעלות ולקיצוצים בכ"א;

ריכוז עבודת המטה ושיפור המעקב אחרי ביצוע החלטות
המזכירות הפעילה/ המזכירות הרחבה/המועצה/הועידה.

חזרה לתפריט "תכנית עבודה שנתית"
אתר התנועה הקיבוצית
לתגובות - פורום אקטואלי
אל מפת אתר הקיבוצים - כל המדורים - כל היישומים
יציאה מניהול בקליק מערכת מעוף
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים