פרוטוקול מועצת התנועה החגיגית מס' 1 מ-14.2.2013
 

פרוטוקול

מועצת התנועה הקיבוצית (1/2013)

מועצה חגיגית לרגל בחירתו של מזכיר חדש

ד' בשבט תשע"ג 14.2.13

יו"ר - אבי אובנטל

מספר משתתפים - 114

 

על סדר היום -

(א)   אישור פרוטוקול המועצה מיום 27.12.12. (מצורף)

(ב)   סיכום תהליך בחירות לתפקיד מזכיר התנועה הקיבוצית - רבקה וילנד.

(ג)    אישור דו"ח ועדת הבחירות ואישור התוצאה שהתקבלה.

(ד)   ברכות ודברי סיכום של זאב (ולוולה) שור מזכיר התנועה המסיים.

(ה)   דברי ברכה - שרת החקלאות והכפר - ח"כ אורית נוקד.

(ו)     דברים לקראת כניסת לתפקיד - מזכיר התנועה הנבחר - איתן ברושי.

 

(*) בסדר היום שובצו שירים בביצוע קבוצת זמר מתוך "פינה בעמק". ומצגת שנשאה את הכותרת "אמרה חצרו של קיבוץ דהיום" - ומצורפת לפרוטוקול זה כנספח. (כתיבה ועריכה - עמיקם אסם ואירית בר נתן)

(*) דברי המזכיר היוצא זאב (ולוולה) שור ודברי המזכיר הנכנס איתן ברושי מצורפים לפרוטוקול זה כנספחים.

 

החלטות

 

(א)               פרוטוקול מועצת התנועה מיום 27.12.12 אושר ללא מתנגדים.

(ב)               המועצה קבלה מפי רבקה וילנד, יו"ר ועדת הבחירות,דו"ח על הליך הבחירות לתפקיד מזכיר התנועה, רשמה לפניה את המפורט להלן:

(1)      כלל בעלי זכות הבחירה בקיבוצי התנועה הם 53,022 חברות וחברים.

(2)      השתתפו בהצבעה 23,516 שהם 44.35% מבעלי זכות ההצבעה.

(3)      עבור איתן ברושי הצביעו 13,989 מצביעים המהווים 59.49% מכלל המצביעים.

(4)      עבור אבו וילן הצביעו 8,861 מצביעים המהווים 37.68% מכלל המצביעים.

(5)      עבור נמרוד מדר הצביעו 653 מצביעים המהווים 2.78% מכלל המצביעים.

 

(ג)                הואיל ועל הנתונים שנמסרו לא היה כל ערעור, אשרה המועצה בהצבעה את פרטי הדו"ח ואת תוצאות ההצבעה לפיהן לתפקיד מזכיר התנועה החדש נבחר איתן ברושי.

(ד)               המועצה שמעה ורשמה לפניה את דברי הסיכום של המזכיר המסיים זאב (ולוולה) שור (נספח מס' 1).

(ה)              המועצה שמעה את דברי הברכה מפי שרת החקלאות ופיתוח הכפר ח"כ אורית נוקד.

(ו)                 המועצה שמעה ורשמה לפניה את דברי המזכיר הנכנס איתן ברושי (נספח מס' 2)

 

 

איתן ברושי

מזכיר התנועה הקיבוצית

 

פרוטוקול מועצת התנועה מס'4 מ-27.12.2012
נספח א' - דברי זאב (ולוולה) שור במועצה
נספח ב' - דברי איתן ברושי במועצה
מצגת "אמרה חצרו של קיבוץ דהיום"
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים