הזמנה למועצת התנועה באפעל ב-14.2.2013
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, mazkir@tkz.co.il
 

הזמנה

לישיבה מועצת התנועה הקיבוצית (1-13)

תתקיים ביום חמישי, ד' באדר תשע"ג, 14.2.13, בשעה 09:00

 

מועצה חגיגית לאישור כניסתו לתפקיד של מזכיר התנועה הבא,

אשר יבחר ביום ג' כ"ה בשבט תשע"ג 5.2.13

בבית ברנד באפעל

 

על סדר היום:

(א)     אישור פרוטוקול המועצה מיום 27.12.12. (מצורף)

(ב)     הצבעה לאישור המזכיר הנכנס.

ברכות ודברי סיכום של זאב (ולוולה) שור מזכיר התנועה המסיים.

דברי המזכיר הנכנס.

 

 

מזכירי הקיבוצים/מנהלי הקהילות מתבקשים לוודא את השתתפותם של צירי/ נציגי הקיבוץ במועצה, המהווה, כידוע, את "אסיפת הקיבוצים" על כל המשתמע מכך.

 

להזכירכם: צירים חדשים או כאלה המחליפים - ולו גם למועצה זו בלבד - את הצירים הקבועים של קיבוצם, חייבים להביא עמם יפוי כח בכתב(!) המסמיך אותם לכך.

 

לא יינתנו כרטיסי ציר (שרק באמצעותם, כשהם חתומים באותו יום, ניתן להצביע) למי שאינם מופיעים ברשימות כצירים קבועים או לחילופין אין בידם יפוי רוח כאמור לעיל.

 

כרטיס ציר תקף רק אם הוא בצבע כרטיסי אותה מועצה והוחתם בחותמת תאריך יום המועצה.

 

לידיעה: לפי החלטת המועצה בדבר התנהלות מוסדות התנועה (החוברת הכחולה שנשלחה לכל קיבוצי התנועה) יכול לשמש ציר במועצה מטעם קיבוץ – רק מי ששמו מופיע בפנקס החברים של אותו קיבוץ.

 

בברכה

זאב (ולוולה) שור

מזכיר התנועה הקיבוצית

 

העתק:

עמיקם אסם - תכנון ומידע.

 

פרוטוקול ישיבת מועצה מס'4 מיום 27.12.2013
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים