פרוטוקול מועצת התנועה מס' 4 מ-27.12.2012
 

פרוטוקול

מועצת התנועה הקיבוצית (4/2012)

י"ד בטבת תשע"ג 27.12.2012

יו"ר - נורית ברקאי

מספר משתתפים - 87

 

על סדר היום:

 

(א)   התייחדות עם זכרה של ציפורה (ציפויקה) גרינגלר.

(ב)   אישור פרוטוקול מועצה מיום 1.11.12.

(ג)    הודעת מזכיר התנועה בנושא הקפאת הבניה בקיבוצים שהתכוונו לממש "שיוך דירות" לפי תקנה 751.

(ד)   אישור הצעת תקציב התנועה למחצית שנת 2013.

(ה)   קרן שפע, קרן מילואים פנסיונית לחברי הקיבוצים.

(ו)     הצגת שלושת המועמדים לתפקיד מזכיר התנועה הבא - איתן ברושי, אבו וילן ונמרוד מדר.

 

החלטות:

 

א.      המועצה האזינה לדברי ההספד שהשמיע מזכיר התנועה והתייחדה בקימה לדקת דומיה עם זכרה של ציפורה (ציפויקה) גרינגלר, חברת צאלים, אשר שמשה במשך כ-40 שנה מזכירתם של מזכירי התנועה והלכה לעולמה לאחר מחלה קשה. בהקשר זה הובא לידיעת צירי המועצה כי ביום ו' 28.12.12 בקיבוץ צאלים תיערך לה אזכרה במלאת 30 לפטירתה.

 

ב.      פרוטוקול מועצת התנועה מיום 1.11.12 - אושר ללא הערות.

 

ג.       המועצה רשמה לפניה את הודעת מזכיר התנועה באשר לחילוקי הדעות עם מנהל מקרקעי ישראל - הודעה שעיקריה מובאים להלן:

עמדת התנועה הקיבוצית, כפי שגם התקבלה במועצת התנועה ברוב גדול היא, כי מתוך רצון להבטיח את המשך קיומה של האגודה השיתופית אנו חותרים בנושא "שיוך הדירות" למימוש עקרון "השיוך הפנימי" (במינוח אחר: שיוך חוזי).

באשר לקרקע החקלאית עמדת התנועה, כפי שהוצגה בפני ועדת רוטקופף (הועדה שהוקמה עם מלאת 100 שנים לקיבוץ לצורך בדיקה והגדרה של זכויות הקיבוצים בקרקע) קובעת, כי עיבוד הקרקע החקלאית ייעשה על ידי האגודה השיתופית - קרי: הקיבוץ עצמו - או בשיתוף עם אגודה שיתופית אחרת או גם עם התאגיד הכלכלי, שהאגודה חברה בו ("הארגון האזורי").

המאבק שאנו נתונים בו הוא מאבק קיומי והוא מחייב הירתמות של כל קיבוצי

התנועה וגורמים נוספים על מנת שנוכל לצאת ממנו, כשזכויותינו המוכרות מובטחות.

צוות הקרקעות המשותף לכל ארגוני ההתיישבות ימשיך לטפל בנושא כדי להגיע

לתוצאות המקוות, ודיווח מסודר על ההתקדמות בתהליך זה יימסר בבוא העת.

ד.      המועצה, רשמה לפניה את הדיווח של מזכיר התנועה כי בעקבות סדרה של מהלכים ובהם קבלת הכספים במסגרת ההסדר עם קיבוצי ההטלות, ארגון מחדש של גופי התרבות ובהם להקת המחול והתזמורת, והפעלתם במסגרת עמותות וכן תשלום כמעט מלא מסי תנועה - תסתיים שנת 2012 כשתקציב התנועה הוא ללא גרעון.

המועצה אישרה ללא מתנגדים את הצעת התקציב למחצית שנת 2013 וזאת בידיעה, כי התקציב למחצית השנייה של השנה הקרובה יגובש ויוצג לאישור לאחר כניסתו לתפקיד של המזכיר הבא.

 

ה.      המועצה אישרה ברוב גדול את ההצעה להקמת קרן שפ"ע (שימור פנסיה וערבות הדדית) כפי שזו סוכמה בישיבת המזכירות ונשלחה לכל צירי המועצה לקראת ישיבה זו.

וזו לשון ההצעה:

(1)   תוקם קרן מילואים תנועתית, שתיקרא "קרן שפ"ע" (שימור פנסיה וערבות הדדית).

(2)   מטרת הקרן - בשלב הראשון- תהיה השלמת פנסיית המינימום לחברי קיבוצים, שקיבוציהם קבלו מרשם האגודות פטור מחובת תשלום פנסיית המינימום בשל אי יכולתם לעמוד במטלה הכספית, הנגזרת מחובה זו.

(3)   מקורות הקרן יהיו תרומות של יחידים ותאגידים ובראש וראשונה מתרומה של אחוז אחד מרווחי הון, אשר יתקבלו בעת מכירת פעילות כלכלית מרכזית, כשבמקרה כזה תתבצע התרומה בשנת העסקה ותועבר לתאגיד, שיקבע ושיהיה זכאי לכך, שכספים אלה ייחשבו כהוצאה לצרכי מס (ע"פ, סעיף 46).

(4)   המזכירות המליצה למועצת התנועה, להחליט על הקמת הקרן וזאת בהנחה, כי החלטת המועצה בנושא זה, גם אם יש לה תוקף של המלצה בלבד, תתקבל ברצון וגם בהיענות על ידי קיבוצי התנועה, בהיותה ביטוי מוסכם לרעיון הערבות ההדדית הבין קיבוצית בהיקף סביר ומתוך רצון לסייע לסיפוק צרכי יסוד של חברים בקיבוצים, המתקשים לעשות זאת בעצמם.

(5)   הפעלת הקרן תהיה בהתאם לתקנון מפורט ששמו: "תקנון קרן מילואים פנסיונית  לטובת חברי התנועה הקיבוצית" ואישור הקמתה של הקרן יעניק תוקף מחייב לתקנון זה על כל סעיפיו.

(6)   להסיר ספק מלב - הפניה לקרן לצורך קבלת סיוע, תיעשה תמיד ע"י הקיבוץ ולא ע"י חברה יחיד/ה, וההחלטה על מידת ההיענות לפניה תהיה בסמכותה של הנהלת הקרן. שמותיהם של חברי הנהלת הקרן מפורטים להלן והם: גיורא מסד, רבקה וילנד, ניר מאיר, עמרי כנען, עו"ד יעקב אברהמי, עו"ד אמיר גנז, כשבתפקיד יו"ר הקרן תשמש רינת גלילי (יו"ר אגף החברה בתנועה הקיבוצית).
הרכב זה הוא זמני
עד לבחירת מזכיר התנועה החדש, לאחר בחירתו יסוכם סופית הרכב הנהלת הקרן.

 

המועצה דחתה ברוב גדול את ההצעה , שקדמה להצבעה על האישור, וביקשה להחזיר את הנושא לדיון נוסף במזכירות.

המועצה דחתה, כמו כן\ ברוב גדול את ההצעה, שהוגשה כהסתייגות, להשמיט מן ההצעה את האפשרות שיגיעו לקרן זו גם תרומות של יחידים.

 

ו.        המועצה שמעה את דברי המציגים עצמם כמועמדים לתפקיד מזכיר התנועה הבא לפי הסדר שנקבע (סדר א-ב של שמות המשפחה) איתן ברושי, אבו וילן ונמרוד מדר.

 

נורית ברקאי - יו"ר

זאב (ולוולה) שור -  מזכיר התנועה הקיבוצית  

 

פרוטוקול מועצת התנועה מס' 3 מ-1.11.2012
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים