הזמנה למועצת התנועה באפעל ב-27.12.2012
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, mazkir@tkz.co.il
 

הזמנה

 ישיבה מועצת התנועה הקיבוצית (4-12)

תתקיים ביום חמישי, י"ד בטבת תשע"ג, 27.12.12, בשעה 09:00

בבית ברנד באפעל

על סדר היום:

(א)   אישור פרוטוקול המועצה מיום 1.11.12. (מצורף)

תקציב חצי שנתי 2013.

(ב)   קרן שפ"ע (קרן מילואים פנסיונית לחברי הקיבוצים).

(ג)    לקראת בחירת מזכיר התנועה - הצגת שלושת המועמדים.

 

מזכירי הקיבוצים/מנהלי הקהילות מתבקשים לוודא את השתתפותם של צירי/ נציגי הקיבוץ במועצה, המהווה, כידוע, את "אסיפת הקיבוצים" על כל המשתמע מכך.

 

להזכירכם: צירים חדשים או כאלה המחליפים - ולו גם למועצה זו בלבד - את הצירים הקבועים של קיבוצם, חייבים להביא עמם ייפוי כוח בכתב(!) המסמיך אותם לכך.

 

לא יינתנו כרטיסי ציר (שרק באמצעותם, כשהם חתומים באותו יום, ניתן להצביע) למי שאינם מופיעים ברשימות כצירים קבועים או לחילופין אין בידם ייפוי כוח כאמור לעיל.

 

כרטיס ציר תקף רק אם הוא בצבע כרטיסי אותה מועצה והוחתם בחותמת תאריך יום המועצה.

 

לידיעה: לפי החלטת המועצה בדבר התנהלות מוסדות התנועה (החוברת הכחולה שנשלחה לכל קיבוצי התנועה) יכול לשמש ציר במועצה מטעם קיבוץ - רק מי ששמו מופיע בפנקס החברים של אותו קיבוץ.

 

בברכה

זאב (ולוולה) שור

מזכיר התנועה הקיבוצית

 

העתק: עמיקם אסם - תכנון ומידע.

 

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 3 מיום 1.11.2012
סיכום בינים של פעילות התנועה על אגפיה
תקציב חצי שנתי ל-2013
פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 16 מנ-2.2.2012 - קרן שפע
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים