הזמנה למועצת התנועה באפעל ב-1/11/2012
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, mazkir@tkz.co.il
 

  הזמנה

ישיבה מועצת התנועה הקיבוצית (3-12)

תתקיים ביום חמישי, ט"ז חשון' תשע"ג, 1.11.12, בשעה 09:00

בבית חומה באפעל

 

על סדר היום:

(א)   אישור פרוטוקול המועצה מיום 9.8.12. (מצורף)

(ב)   אישור הסדר פשרה עם הטוענים לחברות בתנובה

(בהקשר זה הפורום מקיף את הקיבוצים שהנם קיבוצים או תאגידים קיבוציים (לרבות כל זכאי אחר שאינו מושב או תאגיד מושבי).

(ג)    הצעות הועדה לניהול בחירת המזכיר הבא של התנועה הקיבוצית בנושא - שינויים בתקנון הבחירות. (חומר ישלח בהמשך)

(ד)   סיכום בינים של פעילות התנועה בהתייחס למטרות תכנית העבודה 2012. (מצורף)

 

 

מזכירי הקיבוצים/מנהלי הקהילות מתבקשים לוודא את השתתפותם של צירי/ נציגי הקיבוץ במועצה, המהווה, כידוע, את "אסיפת הקיבוצים" על כל המשתמע מכך.

 

להזכירכם: צירים חדשים או כאלה המחליפים - ולו גם למועצה זו בלבד - את הצירים הקבועים של קיבוצם, חייבים להביא עמם ייפוי כוח בכתב(!) המסמיך אותם לכך.

 

לא יינתנו כרטיסי ציר (שרק באמצעותם, כשהם חתומים באותו יום, ניתן להצביע) למי שאינם מופיעים ברשימות כצירים קבועים או לחילופין אין בידם ייפוי רוח כאמור לעיל.

 

כרטיס ציר תקף רק אם הוא בצבע כרטיסי אותה מועצה והוחתם בחותמת תאריך יום המועצה.

 

לידיעה: לפי החלטת המועצה בדבר התנהלות מוסדות התנועה (החוברת הכחולה שנשלחה לכל קיבוצי התנועה) יכול לשמש ציר במועצה מטעם קיבוץ - רק מי ששמו מופיע בפנקס החברים של אותו קיבוץ.

 

בברכה

זאב (ולוולה) שור - מזכיר התנועה הקיבוצית

 

העתק:

עמיקם אסם - תכנון ומידע.

 

 

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 2 מיום 9.8.2012
נהלים לבחירת מזכיר התנועה הקיבוצית (השינויים הוכנסו בכתב שונה)
טופס תמיכה במועמד/ת למזכיר
סיכום בינים של פעילות התנועה על אגפיה
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים