הזמנה למועצת התנועה באפעל ב-9.8. לסדר יום - היכנסו
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, mazkir@tkz.co.il
 

 

 

 

 

הזמנה

ישיבה מועצת התנועה הקיבוצית (2/2012)

תתקיים ביום חמישי, כ"א באב תשע"ב, 9.8.2012, בשעה 09:00

בית ברנד - באפעל

 

על סדר היום

א.   אישור פרוטוקול המועצה (1/2012) מיום 28.6.12.

ב.   אישור רשימת חברי הועדה לניהול תהליך בחירת מזכיר התנועה הבא (רשימה מצורפת).

ג.    אישור הצעת ההחלטה בנושא התרבות הקיבוצית, כפי שנדונה במועצה הקודמת, נוסחה על בסיס ההצעות שעלו בחוגי הדיון ומומלצת על ידי מזכירות התנועה לאחר דיון שקיימה בנושא ביום א' 22.7.12 (ההצעה מצורפת).

ד.   דו"ח ביצוע חצי שנתי - תקציב התנועה 2012.

 

מזכירי הקיבוצים/מנהלי הקהילות מתבקשים לוודא את השתתפותם של צירי/ נציגי הקיבוץ במועצה, המהווה, כידוע, את "אסיפת הקיבוצים" על כל המשתמע מכך.

 

להזכירכם: צירים חדשים או כאלה המחליפים - ולו גם למועצה זו בלבד - את הצירים הקבועים של קיבוצם, חייבים להביא עמם ייפוי כוח בכתב(!) המסמיך אותם לכך.

 

לא יינתנו כרטיסי ציר (שרק באמצעותם, כשהם חתומים באותו יום, ניתן להצביע) למי שאינם מופיעים ברשימות כצירים קבועים או לחילופין אין בידם ייפוי כוח כאמור לעיל.

 

כרטיס ציר תקף רק אם הוא בצבע כרטיסי אותה מועצה והוחתם בחותמת תאריך יום המועצה.

 

לידיעה: לפי תקנות האגודות השיתופיות ותקנון התנועה כנציגו של הקיבוץ יכול לשמש ציר במועצה רק מי ששמו מופיע בפנקס החברים של אותו קיבוץ.

 

בברכה

זאב (ולוולה) שור

מזכיר התנועה הקיבוצית

 

 

העתק: עמיקם אסם - תכנון ומידע

 

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 1 מ-28.6.2012
חברים בועדה לבחירת מזכיר התנועה
הצעות לקראת המועצה בנושא תרבות
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים